Vanaf 1 januari 2023 vormen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) het nieuwe agentschap Wonen in Vlaanderen. Door de krachten te bundelen, wil Wonen in Vlaanderen een nog sterkere dienstverlening bieden aan burgers, woonmaatschappijen en lokale besturen.

Met de slogan ‘een thuis voor iedereen’ is de ambitie meteen duidelijk. Wonen in Vlaanderen willen dat elke burger, professionele partner en medewerker zich thuis voelt in de nieuwe organisatie zodat ze samen kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken – kortom, een thuis creëren voor alle inwoners van Vlaanderen.

Inhoud is aan het laden

Meer weten over het nieuwe agentschap Wonen in Vlaanderen?