Voorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
  • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden
  • uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden
  • u moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit
  • u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds (opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds of online via de website van het Vlaams Woningfonds (opent in nieuw venster).

Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

  • uw identiteitskaart
  • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden).
  • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de beleende woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.

Betalingsproblemen door de coronacrisis

Hebt u het door de coronacrisis financieel moeilijk? U contacteert best zo snel mogelijk bz@vlaamswoningfonds.be (opent in uw e-mail applicatie), als u het Woonkrediet niet meer kunt betalen. Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. Het Vlaams Woningfonds zal met u nagaan of u in aanmerking komt voor een uitstel van betaling (opent in nieuw venster).

Meer info