Voorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
  • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mag niet overschreden worden
  • uw netto-belastbaar inkomen moet minimum 9.546 euro euro bedragen en mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden (als uw netto-belastbaar inkomen minder dan toch 9.546 euro euro bedraagt, kunt u onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen)
  • uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag u geen volledige of gedeeltelijke volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning.
  • u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

  • uw identiteitskaart
  • uw laatst beschikbare aanslagbiljet
  • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens 6 laatste inkomensfiches).
  • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.

Meer info