Voorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
  • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mag niet overschreden worden
  • uw netto-belastbaar inkomen moet minimum 9.546 euro euro bedragen en mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden (als uw netto-belastbaar inkomen minder dan toch 9.546 euro euro bedraagt, kunt u onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen)
  • uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag u geen volledige of gedeeltelijke volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning.
  • u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds (opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

  • uw identiteitskaart
  • uw laatst beschikbare aanslagbiljet
  • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens 6 laatste inkomensfiches).
  • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend in functie van uw belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning of het appartement. De rentevoeten variëren momenteel tussen minimum 2% en maximum 2,07%.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.

Meer info