Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zandvliet - Zuidhavendijk 2

Zandvliet - Zuidhavendijk 2

Het goed

GemeenteZandvliet
AdresZuidhavendijk 2
Typea) Vervallen hoeve
b) Perceel grond
KadasterAfdeling11820
SectieA
percelen179 G P0000 (hoeve) / 183 A P0000 (grond)
K.I.260 EUR (hoeve)
EigenaarsVlaamse Gewest
Beschrijvinga) Een vervallen hoeve op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Zuidhavendijk 2, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel, sectie A, perceel nummer 179/G/P0000, met een oppervlakte van éénentwintig are vijfendertig centiare (21a 35ca) volgens het hierna vermeld opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Wouter De Maegt te Gent op 21 september 2021 en blauw omlijnd op dit plan.
KI: tweehonderd zestig euro (€ 260,-)
b) Een perceel grond met aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Zuidhavendijk, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel, sectie A, deel van perceel nummer 183/A/P0000, thans met gereserveerd individueel perceelsidentifiactie nummer 11820/A/183/B/ P0000, met een oppervlakte van één are zes centiare (1a 06ca) volgens het hierna vermeld opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Wouter De Maegt te Gent op 21 september 2021 en aangeduid als lot één (1) en oranje omlijnd op dit plan.
Oppervlakte21 a 35 ca (hoeve) / 1 a 06 ca (grond)
WatertoetsPerceelscoreA (hoeve) /D (grond)
GebouwscoreA (hoeve) / onbekend (grond)
StedenbouwAgrarisch gebied (hoeve) / gebied voor zeehaven - en watergebonden bedrijven met als overdruk ‘buffer - ten westen van Berendrecht en Zandvliet, afbakeningslijn zeehavengebied” (grond)
BodemattestDeze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
EPC waardeF (1504kWh/(m² jaar))
LiggingZuidhavendijk 2
ToegangZuidhavendijk 2
GebruikVrij van gebruik tegen de authentieke akte

De verkoop

TypeVerkoop uit de hand aan de hoogste bieder
DatumTe bepalen
PlaatsTe bepalen
PrijsInstelprijs: 65.000,00 EUR
KostenProvisie: 20% van de verkoopprijs
Ontvangen bod
Datum indienen bodUiterlijk vrijdag 22 december 2023 om 24 uur
Voorwaarden bieding

Bezoeken

Dagen, datum, uren, contactBezoek enkel na voorafgaande afspraak via ellen.heymans@vlaanderen.be

Documenten