Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elke druppel telt Zie ons doen

Elke druppel telt

Vlaamse experts zoeken met Europese steun uit hoe we kunnen omgaan met waterschaarste én -overvloed

Lege waterbassins, een verbod om water af te tappen, geen grondwatervergunning, maar evengoed een overvloed aan neerslag in de voorbije maanden. Afwisselende periodes van droogte en overvloedige regenval brengen land- en tuinbouwers in een lastig parket. In tijden van klimaatverandering is het belangrijk om duurzame en betaalbare wateroplossingen te vinden. En dat is precies waar het Europese Life ACLIMA-project zich op toespitst.

Kruisbestuiving over sectoren heen

Het Life ACLIMA-project is een groots waterproject van de Europese Unie dat land- en tuinbouwers in contact brengt met experts die hen persoonlijk begeleiden. Welke wateroplossingen zijn duurzaam en betaalbaar? En wat kunnen land- en tuinbouwers zelf doen om water te besparen?

De mensen achter Life ACLIMA zijn specialisten uit de wereld van water, landbouw en natuur, zoals praktijkcentra voor groenteteelt, melk- en pluimvee, Aquafin, de dienst Landbouw van Provincie Antwerpen, Rivierenland en ingenieursbedrijf Sumaqua, een spin-off van de KU Leuven. Life ACLIMA brengt dus experten uit verschillende sectoren samen en dat is één van de sterktes van het project. Zo kunnen best practices meteen worden doorgegeven. Want wateroplossingen met hemelwater die werken in de glastuinbouw kunnen bijvoorbeeld ook worden toegepast in de veehouderij.

Waterpaspoort

De projectpartners stippelden trajecten uit om land- en tuinbouwbedrijven te begeleiden bij klimaatadaptatie, en dus ook bij de zoektocht naar slimme wateroplossingen. Die oplossingen focussen op waterbesparing. En dat door water te hergebruiken, het beter te laten infiltreren, meer hemelwater op te vangen en alternatieve duurzame waterbronnen aan te boren.

Afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf wordt de land- of tuinbouwer gelinkt aan de meest geschikte onderzoekers uit het ACLIMA-team. Zij brengen waterproblemen en -kansen in kaart, geven advies en stellen maatregelen voor. Zo komen ze tot een waterpaspoort dat het vertrekpunt vormt voor individuele begeleiding van de land- of tuinbouwer. Sinds de start van het project zijn er al 53 klimaatadaptatietrajecten uitgevoerd. 11 bedrijven namen bovendien al actie om hun bedrijf meer waterrobuust te maken.

Water zuiveren op wielen

Het Life ACLIMA-team ontwikkelde ook zelf nieuwe oplossingen, zoals een mobiele zuiveringscontainer. Die laat toe om oppervlakte-, regen- of afvalwater ter plaatse te zuiveren en te hergebruiken, bijvoorbeeld als drinkwater voor het vee of om gewassen te irrigeren. Op die manier kunnen land- en tuinbouwers zelf aan de slag met zuiveringstechnieken. Kleinschalig testen om de technieken pas nadien toe te passen voor het hele bedrijf? Dat kan nu!

Europese steun

Land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen om een antwoord te bieden op de toenemende watervraagstukken waar ze mee worstelen. In het licht van de klimaatverandering is een toekomstgerichte, duurzame visie op land- en tuinbouw onmisbaar. Precies daarom geniet het project van Europese steun via het Europese LIFE-subsidieprogramma voor milieu, energie en klimaat. LIFE organiseert ook infodagen en heeft een virtuele netwerkingtool zodat partners elkaar gemakkelijker kunnen vinden en samen nieuwe projecten kunnen uitwerken.

Volg het Life ACLIMA(opent in nieuw venster)-project op de voet.

Ontdek meer interessante verhalen