U, of uw vertegenwoordiger, kan binnen de 3 maanden na de ontvangst van de beslissing (negatief of positief) van uw zorgkas een beroepschrift indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Dit beroepschrift kan ingediend worden via het online formulier(opent in nieuw venster). Het online indienen van een beroepsformulier gebeurt met beveiligde gegevensoverdracht. Deze wijze van indienen is aangeraden voor een snellere verwerking van uw dossier.

Vanaf 15 augustus 2021 moet u bij het indienen van een beroep een dossiertaks(opent in nieuw venster) van 75 euro betalen aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.
Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u een verminderde dossiertaks van 37,50 euro. Personen in een behartenswaardige situatie(opent in nieuw venster) moeten deze dossiertaks niet betalen.
Uw beroep wordt behandeld nadat u de dossiertaks betaald hebt.
Wordt uw beroep positief beslist, dan krijgt u de dossiertaks teruggestort.

Conform de taalwetgeving moeten alle documenten gericht aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in het Nederlands worden opgesteld. Enkel inwoners van een faciliteitengemeente kunnen hun beroep in het Frans formuleren, en kunnen van elke brief of document een Franse vertaling opvragen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (via e-mail vsb.bezwaarzorgbudget@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of per brief).

Er is geen papieren versie van het beroepsformulier beschikbaar. Indien men professionele hulp zoekt, dan kan deze professionele hulp het beroep via het online formulier indienen. Anders kan u een e-mail (vsb.bezwaarzorgbudget@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)) of aangetekende brief naar het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming sturen.

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het Agentschap VSB naar aanleiding van uw beroep en u wenst een vernietiging van deze beslissing, dan kan dit enkel via de Arbeidsrechtbank.