crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Verplicht onderhoud van uw cv-installatie (centrale verwarming)

  Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

  • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

  De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

  Voorwaarden

  Procedure

  De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:

  • soort brandstof
  • vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje op uw cv-ketel.

  Vloeibare brandstof

  Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

  • Jaarlijks onderhoud verplicht.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus vloeibare brandstof.
  • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
   Sinds 1 juni 2013 zijn de verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen met vloeibare brandstoffen verstrengd. Het heeft daarbij geen belang in welk jaar uw toestel gebouwd werd. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.
  • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

  Gas

  Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

  • Tweejaarlijks onderhoud verplicht.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus gasvormige brandstof.
  • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
   Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.
  • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

  Vaste brandstof

  Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

  • Jaarlijks onderhoud verplicht.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoolde vakman.
  • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
   Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.
  • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

  Wetgeving

  Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

  Publicaties

  Is jouw centrale verwarming klaar voor de winter?

  De folder bevat informatie over de verplichtingen voor een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming.

  Wanneer moet het onderhoud uiterlijk plaatsgevonden hebben?

  Uw installatie moet, afhankelijk van de brandstof, om de 12 of of om de 24 maanden onderhouden worden. Die periode kan met maximaal 3 maanden verlengd worden, maar het volgende onderhoud moet dan wel opnieuw gebeuren op basis van de oorspronkelijke datum.

  Wie is 'erkende technicus' voor centrale verwarming?

  Elke technicus die op naam door de Vlaamse overheid erkend is, heeft een uniek erkenningsnummer. Het erkenningsnummer van een

  • ‘erkende technicus gasvormige brandstof’ bestaat uit: ‘GV’ en vijf cijfers
  • ‘erkende technicus vloeibare brandstof’ bestaat uit: ‘TV’ en vijf cijfers
  • ‘erkende technicus verwarmingsaudit’ bestaat uit: ‘VA+’ en vijf cijfers.

  Erkende technici zijn op twee manieren te vinden.

  • Zoek een erkende technicus in uw buurt via de interactieve kaart.
  • Overzichtslijsten erkende technici. Alle erkende technici zijn hierin opgenomen, gesorteerd volgens postcode van de werkgever. Gebruik de zoekfunctie (meestal via toetsencombinatie CTRL+F, afhankelijk van het programma dat u gebruikt) om in de PDF-lijsten een technicus terug te vinden.

  Een bedrijf kan niet erkend zijn. De erkenning wordt altijd op naam van de technicus zelf verleend. Elke technicus die een keuring, onderhoud of audit uitvoert, moet over een erkenning beschikken: het volstaat dus niet dat bijvoorbeeld een collega of de leidinggevende een erkend technicus is.

  Om erkend te worden als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit, moet men een bepaalde opleiding volgen, slagen voor een examen en een retributie betalen.

  Ik heb een vraag of opmerking over een technicus

  Heeft de technicus een geldige erkenning?

  Op stookzuinig.be vindt u overzichtslijsten van erkende technici.

  • Een bedrijf kan niet erkend zijn. De erkenning wordt altijd op naam van de technicus zelf verleend. Elke technicus die een keuring, onderhoud of audit uitvoert, moet over een erkenning beschikken: het volstaat dus niet dat bijvoorbeeld een collega of de leidinggevende een erkend technicus is.
  • Voor werken aan stooktoestellen die niet zijn aangesloten op een centrale-verwarmingsinstallatie (badgeisers, kachels, ...) heeft de technicus geen erkenning nodig.

  Voldoet het attest of rapport aan de wettelijke vereisten?

  Een attest of rapport is alleen geldig als het correct, volledig en duidelijk leesbaar werd ingevuld. Een reinigings- en verbrandingsattest moet minstens de gegevens bevatten die op het model-verbrandingsattest of model-reinigingsattest staan.

  Hebt u een vraag of opmerking over een technicus?

  Op stookzuinig.be staat een webformulier waarmee u vragen of opmerkingen over een technicus kunt melden aan de dienst Erkenningen van het departement Leefmilieu en Energie. U kunt er ook bijlagen digitaal toevoegen (attest, rapport, factuur, foto's van de installatie, ...).

  Mag een technicus die erkend is in het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook keuring, onderhoud of audit uitvoeren?

  Een technicus moet altijd een erkenning behalen voor het Vlaamse Gewest en moet dus terug te vinden zijn op de overzichtslijsten erkende technici centrale verwarming van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

  Er zijn overeenkomsten tussen de erkenningen in de verschillende gewesten en de drie gewesten werken samen aan de intergewestelijke erkenning van erkende technici. De erkenningen in de verschillende gewesten zijn gedeeltelijk gelijkwaardig bevonden, waardoor het makkelijker is geworden een erkenning te behalen in een ander gewest. Volledige gelijkwaardigheid kan bekomen worden als het resterende opleidingsonderdeel wordt gevolgd in een erkend opleidingscentrum en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef.
  Op de website van het department Leefmilieu, Natuur en Energie is meer informatie te vinden over de intergewestelijke erkenning van brandertechnici.

  Wat als mijn cv-installatie afgekeurd wordt?

  Uw ketel moet bepaalde verbrandingswaarden behalen. Als bij keuring of onderhoud blijkt dat die waarden niet behaald worden, dan werkt de ketel niet goed. U hebt dan drie maanden de tijd om dat te verhelpen.

  Een ketel moet ook veilig zijn. Daarom checkt de erkende technicus onder meer:

  • of er voldoende luchttoevoer is naar de ketel
  • of de schoorsteen (type B) genoeg trekt
  • of de rookgasafvoerkanalen en de gasleiding gasdicht zijn.

  Als de technicus vaststelt dat de ketel niet veilig is, dan hebt u drie maanden de tijd om de problemen weg te werken. Dat kan door de ketel te vervangen of door andere noodzakelijke maatregelen: uw erkend technicus kan u daarbij adviseren.

  Na het wegwerken van de tekortkomingen, moet een nieuw reinigings- en verbrandingsattest worden opgesteld.

  Als u toch stookt met een ketel die niet goed werkt of niet veilig is, dan wordt dat beschouwd als een milieumisdrijf. U kunt daarvoor een proces-verbaal krijgen, eventueel gekoppeld aan andere maatregelen.

  Als u het afgekeurde toestel vervangt, kies dan voor een condensatieketel of hoogrendementsketel: het energieverbruik zal lager zijn, de werking zal beter en veiliger zijn en u zult ook minder vervuilende stoffen uitstoten.

  Kan ik belastingvermindering krijgen voor het onderhoud van mijn cv-installatie?

  Sinds 2012 is het niet meer mogelijk om belastingvermindering te krijgen voor het onderhoud van uw centraleverwarmingsinstallatie.

  Contact

  Afdeling Milieuvergunningen

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 Bus 8
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 79 97
  Fax
  02 553 79 95
  E-mail