Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eisen verbrandingsrendement van cv-ketel

Eisen verbrandingsrendement van cv-ketel

Het verbrandingsrendement van de cv-ketel moet voldoende hoog zijn.

Een toestel dat niet voldoet aan de verbrandingswaarden, werkt niet goed. De eigenaar en gebruiker hebben na de periodieke onderhoudsbeurt 3 maanden de tijd om de tekortkomingen weg te werken en hiervan het bewijs te leveren door middel van een nieuw verbrandingsattest.

In bepaalde gevallen zal de cv-ketel vervangen moeten worden.  

Het niet wegwerken van de tekortkomingen (artikel 10 van het Stooktoestellenbesluit(opent in nieuw venster)) wordt beschouwd als een milieumisdrijf.

Stookolieketel

Het verbrandingsrendement (Hi) van uw cv-ketel moet minstens 90% bedragen. Bij het periodiek onderhoud van de cv-ketel wordt het verbrandingsrendement van uw installatie berekend. Als het verbrandingsrendement te laag is, noteert de technicus vloeibare brandstof dit op het verbrandingsattest.

Aardgasketel

Voor cv-ketels op gasvormige brandstof wordt een onderscheid gemaakt tussen een B1-toestel of een niet-B1-toestel.
Deze verbrandingswaarden bedragen de volgende: 

Verbrandingswaarden voor centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof
Maximaal CO-gehalte
(mg/kWh)
Minimaal verbrandingsrendement
B1-toestel15088%
niet-B1-toestel15090%

Deze verbrandingswaarden zijn terug te vinden in artikel 5, §1, 2° van het Vlaams Stooktoestellenbesluit(opent in nieuw venster).