Een toestel dat niet voldoet aan de verbrandingswaarden, werkt niet goed. De eigenaar en gebruiker hebben na de periodieke onderhoudsbeurt 3 maanden de tijd om de tekortkomingen weg te werken en hiervan het bewijs te leveren door middel van een nieuw verbrandingsattest.

In bepaalde gevallen zal de cv-ketel vervangen moeten worden.  

Het niet wegwerken van de tekortkomingen (artikel 10 van het Stooktoestellenbesluit ((opent in nieuw venster))) wordt beschouwd als een milieumisdrijf.

Stookolieketel

Het verbrandingsrendement (Hi) van uw cv-ketel moet minstens 90% bedragen. Bij het periodiek onderhoud van de cv-ketel wordt het verbrandingsrendement van uw installatie berekend. Als het verbrandingsrendement te laag is, noteert de technicus vloeibare brandstof dit op het verbrandingsattest.

Aardgasketel

Voor cv-ketels op gasvormige brandstof wordt een onderscheid gemaakt tussen een B1-toestel of een niet-B1-toestel.
Deze verbrandingswaarden bedragen de volgende: 

Verbrandingswaarden voor centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof
Maximaal CO-gehalte
(mg/kWh)
Minimaal verbrandingsrendement
B1-toestel15088%
niet-B1-toestel15090%

Deze verbrandingswaarden zijn terug te vinden in artikel 5, §1, 2° van het Vlaams Stooktoestellenbesluit ((opent in nieuw venster)).