Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplicht onderhoud van uw cv-installatie (centrale verwarming)

Verplicht onderhoud van uw cv-installatie (centrale verwarming)

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

 • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
 • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Voorwaarden

 • De onderhoudsregels hieronder zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming). Voor elektrische verwarmingstoestellen en afzonderlijke stooktoestellen (kachels, haarden, geisers, ...) die niet zijn aangesloten op een centrale ketel, gelden andere regels.
 • Een onderhoud omvat:
 • Een onderhoudsbeurt heeft veel voordelen:
  • Een goed onderhouden en afgestelde cv-ketel heeft een hoger rendement. U verbruikt minder brandstof en bespaart op uw energiefactuur. Het is ook beter voor het milieu. Een lager energieverbruik zorgt voor minder uitstoot en schadelijk gassen, die het milieu vervuilen en bijdragen aan het broeikaseffect.
  • De veilige werking van uw ketel wordt ook nagekeken (bv. CO-vorming).
  • De ketel gaat langer mee en u vermijdt hoge herstellingskosten.

Procedure

 • Het onderhoud op een gas- of stookolieketel moet uitgevoerd worden door een erkende technicus.
 • De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen is dus de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud.

De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:

 • het soort brandstof
 • het vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje van uw cv-ketel. Dat is meestal een zilverkleurig plaatje dat op de buitenkant van de ketel bevestigd werd. U moet altijd naar het maximumvermogen kijken.

Vloeibare brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is een onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Vaste brandstof

Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

 • Jaarlijks onderhoud verplicht.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoolde vakman.
 • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest(Word bestand opent in nieuw venster)). Daarop moeten de naam en de handtekening staan van de geschoolde vakman die het onderhoud heeft uitgevoerd.
  Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

Veelgestelde vragen