Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichtingen voor centrale verwarming en stookolietank voor verhuurder en huurder

Verplichtingen voor centrale verwarming en stookolietank voor verhuurder en huurder

Wilt u een overzicht van al uw verplichtingen voor uw verwarmingsinstallatie en stookolietank? Gebruik daarvoor de Verwarmingswegwijzer: nadat u enkele vragen hebt beantwoord, krijgt u een lijst van alle verplichtingen die gelden voor uw cv-installatie en stookolietank.

Verplichtingen als verhuurder (eigenaar) van een woning

Verwarmingsinstallatie

 • Keuring
  De verhuurder zorgt ervoor dat een nieuw of gewijzigd centraal stooktoestel gekeurd wordt door een erkend technicus vóór de eerste ingebruikname door de gebruiker (huurder).
  • Wordt een nieuw of gewijzigd toestel afgekeurd? Dan is een herkeuring binnen de 3 maanden noodzakelijk.
  • De verhuurder zorgt ervoor dat het keuringsrapport en het bijbehorende verbrandingsattest bij het toestel kan blijven zolang dat toestel ongewijzigd in gebruik is.
  • Als na de keuring voor de eerste ingebruikname (uit het keuringsrapport en/of verbrandingsattest) blijkt dat een verbouwing of een aanpassing van het centrale stooktoestel of van de schoorsteen noodzakelijk is, dan moet de verhuurder binnen de 3 maanden de tekortkomingen weg laten werken en daarvan een bewijs (een nieuw keuringsrapport) leveren.
 • Onderhoud
  De verhuurder moet de duplicaten van minstens de laatste 2 verbrandings- en reinigingsattesten bijhouden die na het onderhoud door de erkende technicus worden afgeleverd. De verhuurder krijgt dat attest van de huurder, die verplicht is het onderhoud te laten uitvoeren.
  • Als na het onderhoud blijkt dat het centraal stooktoestel niet goed werkt of niet veilig is, dan zijn verhuurder en huurder verplicht om de tekortkomingen die tot hun verantwoordelijkheden behoren weg te laten werken. Dat moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na de datum van het verbrandings- en reinigingsattest. Een nieuw attest levert het bewijs dat het toestel goed werkt en veilig is.
   Als er gebreken aan de schoorsteen zijn of als er daaraan herstellingen nodig zijn, dan is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk.
 • Verwarmingsaudit
  • De verhuurder moet volgens een vaste regelmaat een verwarmingsaudit laten uitvoeren en het meest recente verwarmingsauditrapport bijhouden zolang het toestel in gebruik is.
  • De verhuurder moet de benodigde rapporten en attesten spontaan aan een nieuwe huurder bezorgen.

Voor appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen met een centrale stookplaats zijn individuele warmtemeters verplicht. Op de website van de VREG vindt u meer info over Meters voor verwarming, koeling en warm water(opent in nieuw venster).

Stookolietank

Verplichtingen als huurder (gebruiker) van een woning

Verwarmingsinstallatie

 • De huurder moet het nodige doen om het toestel in goede en veilige staat van werking te houden.
 • De huurder moet volgens een vaste regelmaat een onderhoud laten uitvoeren door een erkend technicus. Schoorsteenreiniging is onderdeel van dat onderhoud.
  • Als na het onderhoud blijkt dat het centraal stooktoestel niet goed werkt of niet veilig is, dan zijn verhuurder en huurder verplicht om de tekortkomingen waarvoor ze elk verantwoordelijk zijn, weg te laten werken. Dat moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na de datum van het verbrandings- en reinigingsattest. Een nieuw attest levert het bewijs dat het toestel goed werkt en veilig is.
 • De huurder is verplicht
  • uitsluitend de brandstof te gebruiken waarvoor het toestel gemaakt is
  • zo te stoken dat de hinder en uitstoot van verontreinigende stoffen minimaal is
  • altijd de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant te respecteren.
 • Een nieuwe huurder moet bij de verhuurder de laatste 2 reinigings- en verbrandingsattesten opvragen.
 • De huurder houdt de laatste 2 reinigings- en verbrandingsattesten bij.
 • De huurder bezorgt een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de verhuurder.

Stookolietank

 • De huurder moet een ondergrondse stookolietank om de 5 jaar laten controleren door een erkende technicus stookolietanks of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Het certificaat van de laatst uitgevoerde controle moet bij de stookolietank bewaard blijven.
 • Een bovengrondse stookolietank moet niet periodiek gecontroleerd worden.

Veelgestelde vragen