Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie

Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie

Vóór de installatie voor centrale verwarming in gebruik genomen wordt, is de eigenaar verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren. Een verwarmingsinstallatie in perfecte staat is zuinig, veilig en milieuvriendelijk.

Voorwaarden

De onderstaande regelgeving is van toepassing op elk centraal stooktoestel

  • dat voor het eerst in gebruik genomen wordt
  • waarvan de ketel of brander vervangen is
  • dat verbouwd of verplaatst werd.

De verplichte keuring geldt voor installaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

Procedure

De keuring is een verplichting voor de eigenaar (of verhuurder). Voor de keuring moet u een beroep doen op een erkende technicus:

De technicus zal tijdens de keuring nagaan of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn (bijv. CO-vergiftiging). Hij stelt uw stooktoestel goed af en controleert daarna of de verbranding milieuvriendelijk en energiezuinig gebeurt, zodat u kunt besparen op uw energiefactuur. Meer info hierover: Eisen verbrandingsrendement van cv-ketel.

Na de keuring krijgt u van de technicus een keuringsrapport, dat aangeeft of het centrale stooktoestel in gebruik genomen mag worden. Het keuringsrapport bestaat uit een verslag van de keuring en een verbrandingsattest. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de keuring heeft uitgevoerd.

In geval van verhuur bezorgt de eigenaar (verhuurder) steeds een kopie van het keuringsrapport aan de gebruiker (huurder).

Voor het installeren van een cv-ketel op gas of stookolie, het uitvoeren van herstellingen of wijzigingen aan het hydraulisch circuit, bijv. bijplaatsen van een radiator, is in principe geen erkenning vereist. Een erkend technicus moet de cv-ketel wel keuren voor eerste ingebruikname. Bij wijzigingen aan het verbrandingsgedeelte moet een erkend technicus eveneens de goede en veilige werking opnieuw evalueren, zoals bij het periodiek onderhoud.

Regelgeving

Stooktoestellenbesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater):

  • artikel 7 en 10, §1: verplichting gebruiker en eigenaar
  • artikel 12 en 15, §1: verplichtingen technicus
  • artikel 3.7.3: een nieuw centraal stooktoestel mag enkel in gebruik genomen worden als het keuringsrapport dat uitdrukkelijk toestaat. Als het keuringsrapport ontbreekt, mag het stooktoestel niet in gebruik genomen worden.

Veelgestelde vragen