Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als technicus vloeibare brandstof of technicus gasvormige brandstof

Erkenning als technicus vloeibare brandstof of technicus gasvormige brandstof

Een technicus die instaat voor de keuring vóór eerste ingebruikname of het periodieke onderhoud van centrale stooktoestellen (cv-ketels), moet hiervoor erkend zijn.

  Download de overzichtslijst met:

  De Vlaamse Regering besliste om de verwarmingsaudit voor cv-installaties ouder dan 5 jaar vanaf 1 juli 2024 niet langer verplicht te maken.

  Voorwaarden

  Om erkend te worden als technicus vloeibare brandstof of technicus gasvormige brandstof, moet u voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
   • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
   • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
  • bijzondere erkenningsvoorwaarde:
   • een natuurlijke persoon zijn
   • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof of gasvormige brandstof. Het certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

  Meer info vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en art. 14 - 16 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

  Geldigheidsduur en verplichtingen

  De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

  Meer info over de verplichtingen voor erkende technici gasvormige brandstof en technici vloeibare brandstof.

  Procedure

  Retributie

  Voor het bekomen van de erkenning moet u geen retributie betalen.

  Als technicus gasvormige brandstof of technicus vloeibare brandstof moet u wel een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

  Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 34 euro.

  Regelgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

  Veelgestelde vragen