Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus stookolietanks, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum.

Meer info vindt u in artikel 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) ((opent in nieuw venster)) en artikel 17 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden) ((opent in nieuw venster)).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u voldoen aan enkele verplichtingen om erkend te blijven.

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici stookolietanks.

Procedure

U volgt een opleiding en legt een examen af om uw erkenning te krijgen:

Als u geslaagd bent, krijgt u een certificaat met een persoonlijk erkenningsnummer. Dat nummer begint met de letters: SV, gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).

Bedrag

Als technicus stookolietanks moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt de jaarlijkse retributie: 30 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen