Personen (bijv. erkende technici gasvormige brandstof, milieucoördinatoren, ...) of bedrijven (bijv. koeltechnische bedrijven, ...) die erkend zijn op basis van het 'Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu' (VLAREL), krijgen in het begin van elk kalenderjaar van de Vlaamse overheid een factuur voor de jaarlijkse retributie.

Jaarlijkse retributie voor uw erkenning

Factuur

 • Wie erkend is, krijgt elk jaar automatisch in januari een factuur met de post (brief met overschrijvingsformulier).
 • Als erkende natuurlijke persoon (technicus, deskundige, …) krijgt u de factuur toegestuurd op uw naam en op uw officiële thuisadres.
  • Er worden voor natuurlijke personen geen facturen gemaakt op naam of adres van werkgever of firma. De erkenning als technicus of deskundige is namelijk ook toegekend op uw persoonlijke naam.
  • Betaalt uw werkgever de jaarlijkse retributie? Bezorg de factuur dan meteen aan uw werkgever en maak indien nodig verdere afspraken met uw werkgever.
 • Er worden geen facturen per sms of per e-mail verstuurd.
 • Hebt u geen factuur gekregen of bent u de factuur kwijt? Stuur een e-mail naar erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) met vermelding van naam, over welke erkenning het gaat en uw erkenningsnummer.

Overschrijving

 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • De jaarlijkse retributie moest in 2021 uiterlijk op 7 april 2021 betaald worden.

Procedure als retributie niet op tijd betaald wordt

 • Als u de jaarlijkse retributie niet op tijd hebt betaald, krijgt u eerst herinneringen per post met als onderwerp ‘Betreft: Vervallen openstaande schulden’.
 • Nadien volgt een ingebrekestelling.
 • Bij het uitblijven van een betaling na ingebrekestelling, wordt uw erkenning geschorst.
 • Als de jaarlijkse retributie 30 dagen na het begin van de schorsing niet betaald is, vervalt de erkenning.

Wie moet de jaarlijkse retributie betalen?

 • Wie erkend is, krijgt elk jaar automatisch in januari een factuur.
 • Wie de erkenning in 2020 heeft verkregen, krijgt in januari 2021 voor het eerst een factuur voor de jaarlijkse retributie.
 • Ook als een erkenning (tijdelijk) niet gebruikt wordt, moet de jaarlijkse retributie betaald worden en krijgt u dus een factuur.
 • Wie de erkenning
  • vóór 2021 stopgezet heeft, krijgt geen factuur meer voor de jaarlijkse retributie vanaf 2021
  • in 2021 stopgezet heeft of zal stopzetten, moet de jaarlijkse retributie van 2021 nog betalen en zal pas vanaf 2022 geen factuur voor de jaarlijkse retributie meer krijgen.
 • Wie in het verleden een 5-jaarlijkse retributie voor het toezicht op de erkenning heeft betaald, wordt nog vrijgesteld van de jaarlijkse retributie. Wie de 5-jaarlijkse retributie betaalde in 2016, krijgt een factuur voor jaarlijkse retributie vanaf 2021. Klik hieronder open voor een overzicht.

Stopzetting van de erkenning

Als u de erkenning wilt stopzetten, moet u dat melden aan de bevoegde afdeling binnen de Vlaamse overheid. Dat doet u het best vóór het einde van het kalenderjaar. Want pas vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin u de stopzetting gemeld hebt, moet u geen jaarlijkse retributie meer betalen.

 • Wie de erkenning vóór 2021 heeft stopgezet, krijgt geen factuur meer voor de jaarlijkse retributie vanaf 2021.
 • Wie de erkenning in 2021 stopgezet heeft of zal stopzetten, moet de jaarlijkse retributie van 2021 nog betalen en zal pas vanaf 2022 geen factuur voor de jaarlijkse retributie meer krijgen.