Voorwaarden

Om erkend te worden als airco-energiedeskundige, moet u eerst een opleiding volgen.

Opleiding

Om aan de opleiding te mogen deelnemen, moet u voldoen aan minstens 1 van onderstaande voorwaarden:

 • certificaat van categorie I of II als koeltechnicus hebben
 • de graad behaald hebben van
  • master in de ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of industriële wetenschappen
  • of een bachelor in de elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
 • diploma van het secundair onderwijs in koel- en warmtetechnieken, industriële koeltechnieken of koeltechnische installaties bezitten
 • 1 van de volgende getuigschriften bezitten:
  • getuigschrift van technicus klimaatbeheersing-airconditioning
  • getuigschrift van installateur airco- en warmtepompen
  • getuigschrift van koeltechnicus
  • modulegetuigschrift airco
  • diploma koeltechnicus, certificaat van aircotechnicus of certificaat van koeltechnicus (behaald in volwassenenonderwijs)
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en in het bezit zijn van de kwalificatie of erkenning die in het andere gewest of in de andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte verplicht is voor de keuring van airconditioningsystemen als vermeld in artikel 15 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)
  • minstens 3 jaar aantoonbare ervaring hebben in onderhoud en afregelaspecten van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

Erkenning

Om erkend te worden als airco-energiedeskundige, moet u voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.

 • U moet een natuurlijk persoon zijn.
 • U moet een opleiding van 32 uur gevolgd hebben in een erkend opleidingscentrum en geslaagd zijn voor het bijbehorende examen.
 • U moet een retributie betalen.
 • In de periode van 3 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, mag u niet strafrechtelijk veroordeeld zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een overtreding van de milieuwetgeving die verband houdt met het gebruik van de erkenning.
 • In de periode van 2 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, mag uw erkenning als airco-energiedeskundige niet opgeheven zijn wegens de schending van een gebruikseis.

Om uw erkenning te behouden, moet u om de 5 jaar een bijscholing volgen. U moet ook om de 5 jaar een retributie betalen.

Procedure

 • Schrijf u in bij een erkend opleidingscentrum voor airco-energiedeskundigen. U vindt de lijst van de erkende opleidingscentra raadplegen via de Overzichtslijsten (Selecteer 'Opleidingscentra airco-energiedeskundigen').
 • Volg de cursus en leg het bijbehorende examen af.
 • Als u geslaagd bent voor het examen krijgt u een certificaat. Na de betaling van een retributie, krijgt u een erkenningsbewijs.
 • Om de erkenning te behouden, moet u om de 5 jaar een bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum.

Bedrag

U moet een retributie betalen voor het verkrijgen van de erkenning en nadien om de 5 jaar om de erkenning te behouden. De retributie wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 Bus 8, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 11 71
Email
gop.omgeving@vlaanderen.be

Andere onderwerpen binnen dit thema