Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als airco-energiedeskundige

Erkenning als airco-energiedeskundige

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als airco-energiedeskundige voor het uitvoeren van de airco-energiekeuring bij airconditioningsystemen met een totaal nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

Download de overzichtslijst met erkende airco-energiedeskundigen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Voorwaarden

Om erkend te worden als airco-energiedeskundige, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle categorieën van erkenningen:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn,
  • voldoen aan de voorwaarden van bijlage 13 van het VLAREL(opent in nieuw venster),
  • een certificaat van bekwaamheid hebben inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Dat certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende airco-energiedeskundige moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen om erkend te blijven.

Meer info over de verplichtingen voor airco-energiedeskundigen.

Procedure

 1. U volgt een opleiding en legt het examen af om een certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen te verkrijgen:
 1. Registreer u voor de erkenning als airco-energiedeskundige via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’(opent in nieuw venster) van de Vlaamse overheid. U dient bij het loket aan te melden met eID. Zonder registratie kunt u niet aan de slag als airco-energiedeskundige.

Kost

​​​​​​Als airco-energiedeskundige moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie: 34 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen