Voorwaarden

Om een erkenning als airco-energiedeskundige te behalen moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle categorieën van erkenningen:
 • en in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Het certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als airco-energiedeskundige moet u wel voldoen aan o.a. onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • De airco-energiekeuring correct uitvoeren en de resultaten correct interpreteren.
 • Het keuringsverslag bezorgen aan de exploitant van het gebouw.
 • Op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken.
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning

Meer info over de verplichtingen voor airco-energiedeskundigen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Opleiding om het certificaat van bekwaamheid te behalen

 • U schrijft zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in de overzichtslijsten opleidingscentra ((opent in nieuw venster)) (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra airco-energiedeskundigen’).
 • Na de opleiding, legt u het bijbehorende examen af. Als u geslaagd bent voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.

Bedrag

​​​​​​Als airco-energiedeskundige moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 29 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen