Voorwaarden

De energetische keuring is verplicht voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau.

De verplichte keuring is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor gebouwen waar mensen wonen of werken), niet voor proceskoeling.

  • Als een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, valt het systeem wel onder de keuringsverplichting.
  • Als de koeling alleen dient voor bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten of materialen, en niet voor het comfort van de mensen die er werken, dan valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Procedure

Nieuwe airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Bestaande airco's moeten sinds 1 april 2007 regelmatig gekeurd worden. De frequentie van de keuring hangt af van het nominaal koelvermogen:

Nominaal koelvermogen airco

Frequentie

> 12 kW en < 50 kW

om de 5 jaar

≥ 50 kW en < 250 kW

om de 3 jaar

≥ 250 kW

om de 2 jaar

Door wie moet de airco gekeurd worden?

De energetische keuring mag alleen gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige. Op de website van het Departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van erkende airco-energiedeskundigen (opent in nieuw venster) raadplegen (selecteer 'Airco-energiedeskundigen' en klik op download).

Als de airco bovendien werkt met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen, dan moet de installatie, de controle op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van het koelmiddel gebeuren door een erkend koeltechnicus (opent in nieuw venster).

Wetgeving

Artikel 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM voor de ingedeelde koelinstallaties of installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van groter of gelijk aan 5 kW.