Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de airco-energiedeskundige

Informatie voor de airco-energiedeskundige

Op deze pagina vindt u info over de verplichtingen, nuttige documentatie over de webapplicatie AIRCO en links voor de airco-energiedeskundigen.

Webapplicatie AIRCO

De webapplicatie AIRCO is terug beschikbaar. De zoekfunctie voor adresgegevens werkt weer. Onze excuses voor eventuele ongemakken.

Erkenning

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als airco-energiedeskundige voor het uitvoeren van de airco-energiekeuring bij airconditioningsystemen met een totaal nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

Download de overzichtslijst met erkende airco-energiedeskundigen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Uitvoering airco-energiekeuring

Hier vindt u algemene info over de energetische keuring van airconditioningsystemen.

Webapplicatie AIRCO

Opdat de energetische keuring altijd op dezelfde manier zou gebeuren, heeft de Vlaamse overheid een webapplicatie laten ontwikkelen waarmee erkende airco-energiedeskundigen de keuring moeten indienen.

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 34 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier bij uw factuur. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt, na een ingebrekestelling, tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Andere verplichtingen

Naast de jaarlijkse retributie (zie hierboven) hebt u als erkende airco-energiedeskundige nog volgende verplichtingen. U moet

 • het materiaal dat u gebruikt bij de uitvoering van uw werkzaamheden als airco-energiedeskundige tonen op verzoek.
 • de keuring en de resultaten ervan correct interpreteren.
 • het keuringsverslag bezorgen aan de exploitant van het gebouw met het airconditioningsysteem. Het keuringsverslag bevat:
  • het resultaat van de keuring,
  • alsook aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gekeurde systeem
  • en eventueel een evaluatie van de aanbevelingen die de vorige keer werden geformuleerd.
 • De gegevens rond de uitgevoerde keuring en het keuringsverslag gedurende ten minste drie jaar bewaren en ter beschikking houden van de bevoegde afdeling en keuringsinstelling.
 • Een overzichtslijst bijhouden van de uitgevoerde keuringen in het voorbije kalenderjaar.
 • (bijscholing volgen):
  • Momenteel worden er echter nog geen bijscholingen georganiseerd voor erkende airco-energiedeskundigen. De Vlaamse overheid zal in overleg met erkende opleidingscentra en airco-energiedeskundigen de bestaande webapplicatie en procedures eerst herbekijken.

  • U kunt in tussentijd verder aan de slag blijven als erkende airco-energiedeskundige.

 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • elke wijziging van identificatiegegevens (ook adres, werkgever, ...) onmiddellijk melden.

Airco’s met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor geldt dat het installeren ervan, het controleren op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van koelmiddel moet gebeuren door een erkend koeltechnicus.