Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenningenloket Omgeving

Erkenningenloket Omgeving

Op deze pagina vindt u meer info over het online Erkenningenloket Omgeving. Personen die een erkenning hebben op basis van het Vlaams Reglement erkenningen leefmilieu (VLAREL) kunnen hier een heleboel zaken regelen. 

Om in te loggen, moet u beschikken over een Belgische e-ID. Als u geen Belgische e-ID hebt, kunt u uw toegang activeren in een registratiekantoor. Klik hier voor meer info over digitale sleutels voor niet-Belgen

Online Erkenningenloket Omgeving

Via het online loket kunt u verschillende zaken voor uw erkenning op basis van het VLAREL digitaal afhandelen:

 • het gebruik van uw erkenning melden als u beschikt over een (Europees) certificaat dat recht geeft op een erkenning van rechtswege
 • een erkenning aanvragen
 • het verslag van een examenzitting bezorgen
 • de definitieve stopzetting van het gebruik van uw erkenning melden
 • wijzigingen van contactgegevens en andere zaken die relevant zijn voor het gebruik van uw erkenning melden
  • Laboratoria, bodemsaneringsdeskundigen, opleidingscentra voor bodemsaneringsdeskundigen of boorbedrijven kunnen via het online loket hun contactgegevens doorgeven.
  • Hebt u een andere erkenning (bijv. technicus gasvormige brandstof, koeltechnicus, MER-deskundige, ...)? Dan kunt u uw contactgegevens wijzigen via ‘Mijn VLAREL-erkenning’ onderaan deze pagina (zie verder).
 • de aanstelling van een milieucoördinator melden
 • een legitimatiekaart en bekwaamheidsbewijs als toezichthouder aanvragen

Mijn VLAREL-erkenning

Algemeen

Via het zelfbeheerloket ‘Mijn VLAREL-erkenning kunt u zich vandaag registreren voor een erkenning of uw contactgegevens wijzigen.

Registreren voor een erkenning van rechtswege

Wijzigen van contactgegevens


Wijzig hier uw contactgegevens(opent in nieuw venster). We maken een onderscheid tussen

 • contactgegevens voor publicatie en,
 • contactgegevens voor administratieve doeleinden.

Het gaat om uw telefoonnummer, e-mailadres of website.

Past u de contactgegevens aan in naam van een erkend bedrijf? Zorg dan dat u hiertoe de juiste rechten hebt, zodat het bedrijf in het overzicht verschijnt. Klik hier voor meer info over het aanmelden als ondernemer.

Contactgegevens voor publicatie

Deze gegevens tonen we op de overzichtslijsten met erkende personen. Klanten kunnen u hierop bereiken.

 • Wilt u niet dat uw telefoonnummer, e-mailadres of website op deze lijsten komen te staan? Laat deze velden dan gewoon blanco in de applicatie, of laat het ons weten (erkenning als labo, (opleidingscentrum) bodemsaneringsdeskundige of boorbedrijf).
 • Het postadres van uw werkgever of vestiging wordt rechtstreeks opgehaald uit het VKBO en kunt u dus niet zelf aanpassen.
Contactgegevens voor administratie

Deze gegevens zijn verplicht in te vullen en up-to-date te houden.

 • Op dit telefoonnummer en e-mailadres kan de administratie u contacteren rond zaken die u als erkend persoon aanbelangen. De gegevens dienen louter voor administratieve doeleinden en worden dus in geen geval publiek gemaakt.