Cookiebeleid van Agentschap Informatie Vlaanderen

Agentschap Informatie Vlaanderen (verder ‘AIV’), met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 bus 30, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop AIV uw gegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van AIV, via aiv.dpo@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.

Agentschap Informatie Vlaanderen (verder ‘AIV’) vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar AIV-inhoud kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. AIV wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op AIV-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst AIV u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. AIV wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle 'AIV-onlinediensten', met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die AIV aanbiedt en die toegang geven tot AIV-inhoud.

AIV kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante AIV-onlinediensten en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er niet mooi kunnen uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle cookies die AIV op haar websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Component

MTCaptcha op contactformulieren

Naam

  • mtv1Pulse

  • mtv1ConfSum

  • mtv1Pong

  • mtv1*

  • jsV

Doel

MTCaptcha is een beveiligingsmaatregel die controleert of u een legitieme bezoeker bent, om te voorkomen dat een bot of script het formulier misbruikt om spam mee te versturen. Deze cookies verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens.

Type

Cookie

Domein

service.mtcaptcha.com

Verwerker

MTCaptcha

Geldigheid

Browsersessie

Component

Bestellen publicaties Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster))

Naam

SSESS* (vb. “SSESS8d910012bf7d5f60012be2880f590bf0”)

Doel

Bijhouden van het winkelmandje met bestelde publicaties en succesvol afhandelen van het bestel- en betalingsproces

Type

Cookie

Domein

.publicaties.vlaanderen.be

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Permanente cookie met een geldigheid van 3 weken

Component

Meten van gebruiksgedrag op Vlaanderen.be

Naam

  • _ga

  • _gid

  • _gat_* (vb. “_gat_3743c618-5895-4692-8fec-dacc0f1fae76“)

  • __utma

Doel

Het gebruiksgedrag op Vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren. Deze analytische cookies worden via de Global Header op Vlaanderen.be geplaatst. De Global Header is de horizontale balk boven deze website waar u kunt aanmelden via Vlaams toegangsbeheer en naar Mijn Burgerprofiel kunt navigeren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt en er geen gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen

Type

Cookie

Domein

.vlaanderen.be

Verwerker

Google

Geldigheid

Permanente cookies met een geldigheid van 1 minuut tot maximaal 2 jaar

U kunt op Vlaanderen.be aanmelden (rechtsboven) en naar Mijn Burgerprofiel navigeren. Ook daarvoor worden functionele cookies gebruikt. Bekijk het overzicht van cookies die gebruikt worden bij aanmelden en Mijn Burgerprofiel.