Gedaan met laden. U bevindt zich op: Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van de website

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en de informatiekanalen van 1700 en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via de informatiekanalen van 1700 (telefoon, e-mail, chat of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.

De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen van 1700 volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van de Vlaamse overheid en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. 1700 kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website en van de infokanalen van 1700 kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via deze website en de informatiekanalen van Contactcenter 1700 beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien u contact opneemt met het Contactcenter 1700 via mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan er in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd of heeft u op eigen initiatief in een e-mail persoonsgegevens meegedeeld. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd en 12 maanden bewaard. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.

Stelt u een vraag via telefoon aan het contactcenter, dan kunt u voor de start van het gesprek uw vraag inspreken om met behulp van spraaktechnologie naar de juiste medewerkers doorgeschakeld te worden. U hoeft bij het vooraf inspreken van uw vraag geen persoonsgegevens te vermelden. Uw stem wordt niet herkend. Deze korte ingesproken vraag wordt opgenomen en 3 maanden bewaard om de spraaktechnologie goed te trainen. Wilt u geen toestemming geven voor het gebruik van deze spraaktechnologie, dan kan u kiezen uw vraag niet in te spreken. U heeft dan de mogelijkheid om via een klassiek keuzemenu naar de juiste medewerker doorgeschakeld te worden. Uw telefoongesprek met een voorlichter wordt ook opgenomen voor interne kwaliteitscontroles. Deze opname wordt maximaal 1 maand bewaard.

Stelt u een vraag via e-mail, dan wordt uw mailadres ook gebruikt om u nadien een link toe te sturen naar een tevredenheidsenquête over onze dienstverlening.

Heeft u een chatgesprek met een medewerker? Op het einde van dit chatgesprek kunt u ook zelf uw chatgesprek downloaden.

Als u dat wenst, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt altijd foute gegevens laten aanpassen en in sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens door ons laten wissen. Indien u vragen heeft, een klacht wenst neer te leggen, of gebruik wil maken van uw rechten op vlak van gegevensbescherming, kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen via privacy.digitaal@vlaanderen.be. U heeft ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Chatbot

Vlaanderen.be biedt rond specifieke thema’s een 24/7-hulpverlening aan onder de vorm van een publieke chatbot. Deze chatbot geeft enkel generieke antwoorden en registreert geen persoonlijke gegevens. De burger wordt niet geacht persoonsgegevens door te geven in de vraagstelling, indien wel het geval worden deze gegevens in de mate van het mogelijke automatisch gewist (naam, adres, dossiernummer enz).

Indien de burger geen afdoende antwoord ontvangt van de chatbot kan hij een ticket aanmaken voor verdere contactname. Daarin worden wel persoonsgegevens van de burger geregistreerd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd en 12 maanden bewaard. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.