Voorwaarden

Om erkend te worden als bedrijf brandbeveiligingsapparatuur, moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • In de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning.
  • In de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • onderstaande bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • Minstens 1 erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben.
  • Voldoende erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen.
  • Het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende technicus brandbeveiligingsapparatuur.

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur?

Een bedrijf dat buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur heeft behaald, kan ook het Vlaamse erkenningsbewijs als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur krijgen. Het bedrijf moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór het begint te werken in het Vlaamse Gewest.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Uw bedrijf moet aan onder andere de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • Het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen.
 • Zorgen dat erkende technici brandbeveiligingsapparatuur ingeschakeld worden voor erkenningsplichtige werkzaamheden.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. De eerste betaling gebeurt in het jaar volgend op het jaar waarin het koeltechnische bedrijf het Vlaamse erkenningsbewijs heeft verkregen. De jaarlijkse retributie niet betalen leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor bedrijven brandbeveiligingsapparatuur ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Uw bedrijf heeft nog geen Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid:

 1. Download het aanvraagformulier op de website van het Departement Omgeving (Word bestand) en vul het in.
 2. Schrijf de eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag over op rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-BBB + de naam van uw bedrijf’ (zie ‘Bedrag’).
 3. Voeg het betalingsbewijs bij uw aanvraag en dien het in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID). Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u de aanvraag indienen met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag en neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van het volledige aanvraagdossier.

Als uw bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap:

 • een Europees certificaat en Vlaams erkenningsbewijs uitreiken
 • de gegevens van het bedrijf opnemen in de lijst met erkende bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur.

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur

Een bedrijf dat buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat bedrijf brandbeveiligingsapparatuur heeft behaald, moet zich aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europese certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de officiële naam van het bedrijf
 • het ondernemingsnummer van het bedrijf. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel, het btw-nummer van het bedrijf
 • het telefoonnummer en het e-mailadres
 • een overzicht van de erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur die in dienst zijn, inclusief een kopie van hun Vlaamse erkenning.

De erkenning gaat in op de datum waarop u al deze gegevens aan de overheid bezorgt. Het bedrijf ontvangt dan een Vlaams erkenningsbewijs van het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap en wordt opgenomen in de lijst met erkende bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Het bedrijf moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als bedrijf brandbeveiligingsapparatuur.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 606 euro.

Het erkend bedrijf brandbeveiligingsapparatuur moet ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Het erkend bedrijf brandbeveiliginsapparatuur krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 121 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen