Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur

Erkenning als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur

Bedrijven die in het Vlaamse Gewest bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke stoffen, hebben daarvoor een Vlaamse erkenning nodig. Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van deze apparatuur.

Download hier de overzichtslijst met erkende bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur.(PDF bestand opent in nieuw venster)

In artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM kan u lezen wat bedoeld wordt met ‘installatie’, ‘onderhoud’, ‘reparatie’, ‘buitendienststelling’ en ‘terugwinning’.(opent in nieuw venster)

Voorwaarden

Om erkend te worden als bedrijf brandbeveiligingsapparatuur, moet het bedrijf voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • In de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning.
  • In de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • minstens 1 erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben
  • voldoende erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen
  • het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende technicus brandbeveiligingsapparatuur

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur?

Een bedrijf dat buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur heeft behaald, kan ook het Vlaamse erkenningsbewijs als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur krijgen. Het bedrijf moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór het begint te werken in het Vlaamse Gewest.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Het erkende bedrijf moet wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen) om de erkenning te kunnen behouden.

Meer info over de verplichtingen voor erkende bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur.

Procedure

Uw bedrijf heeft nog geen Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid:

 1. Download het aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) en vul het in.
 2. Schrijf de eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag over op rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-BBB + de naam van uw bedrijf’ (zie ‘Bedrag’).
 3. Voeg het betalingsbewijs bij uw aanvraag en dien het in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID). Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u de aanvraag indienen met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag en neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van het volledige aanvraagdossier.

Als uw bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap:

 • een Europees certificaat en Vlaams erkenningsbewijs uitreiken
 • de gegevens van het bedrijf opnemen in de lijst met erkende bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur.

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur

Alvorens te mogen werken in het Vlaamse Gewest, moeten bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur hebben behaald zich eerst aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europese certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de officiële naam van het bedrijf
 • het ondernemingsnummer van het bedrijf. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.
 • het telefoonnummer en het e-mailadres

De erkenning gaat in op de datum waarop u al deze gegevens aan de overheid bezorgt. Het bedrijf wordt opgenomen in de lijst met erkende bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur(PDF bestand opent in nieuw venster).

Kost

Het bedrijf moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als bedrijf brandbeveiligingsapparatuur.

 • Voor 2024 bedraagt de eenmalige retributie 683 euro.

Het erkend bedrijf brandbeveiligingsapparatuur moet ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Het erkend bedrijf brandbeveiliginsapparatuur krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur.

 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 137 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen