Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus brandbeveiligingsapparatuur moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur (certificaat van bekwaamheid) dat werd uitgereikt door een erkend opleidingscentrum en nadat u bent geslaagd voor het bijbehorende examen.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u onder andere aan volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen
 • op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken
 • op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken.
 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici brandbeveiligingsapparatuur ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Het bedrijf brandbeveiligingsapparatuur waarvoor de technicus werkt, moet ook een erkenning als bedrijf brandbeveiligingsapparatuur hebben.

  Procedure

  U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

  Wie als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen van een erkend opleidingscentrum.

  U vindt de erkende opleidingscentra in de overzichtslijsten opleidingscentra ((opent in nieuw venster)) (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici brandbeveiligingsapparatuur’).

  Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat (certificaat van bekwaamheid) en een Vlaams erkenningsbewijs.

  U hebt al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

  Als u het Europese certificaat hebt behaald maar nog niet de Vlaamse erkenning, moet u zich aanmelden via het online erkenningenloket ((opent in nieuw venster)) van het Departement Omgeving klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).

  Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u uw melding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP, versturen.

  Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

  • een kopie van het Europese certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
  • de identificatiegegevens van de technicus:
   • de voor- en achternaam
   • het rijksregisternummer of als de technicus niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer de technicus op dat adres woont
   • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
   • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor de technicus werkt. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.

  Bedrag

  Als erkend technicus voor brandbeveiligingsapparatuur moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

  • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 30 euro.
  • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Wetgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

  Veelgestelde vragen