Erkenning als technicus brandbeveiligingsapparatuur

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus voor brandbeveiligingsapparatuur moet u onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

  • het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen
  • op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken
  • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
  • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Meer uitleg hierover vindt u verder.

Alle verplichtingen zijn te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en 40/2 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Het bedrijf waar de technicus werkt, moet ook over een erkenning beschikken.

Jaarlijkse retributie

  • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres. Er worden geen facturen per e-mail verstuurd. Er worden voor erkenningen op naam van een natuurlijke persoon geen facturen gemaakt op naam of adres van de werkgever.
  • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2022 bedraagt 30 euro.
  • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
  • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
  • Betaalt uw werkgever de jaarlijkse retributie? Bezorg de factuur dan meteen aan uw werkgever en maak indien nodig verdere afspraken met uw werkgever.

Wetgeving