Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als koeltechnisch bedrijf

Erkenning als koeltechnisch bedrijf

Bedrijven die in het Vlaamse Gewest bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan stationaire koelinstallaties (bijv. industriële koeling, diepvriezers, aircosystemen of warmtepompen) met waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen, hebben daarvoor een Vlaamse erkenning nodig. Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van koelinstallaties die deze koelmiddelen bevatten. 

Download hier de overzichtslijst met erkende koeltechnische bedrijven(PDF bestand opent in nieuw venster).

Voorwaarden

Om erkend te worden als koeltechnisch bedrijf, moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • In de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning.
  • In de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • minstens 1 erkende koeltechnicus in dienst hebben
  • voldoende erkende koeltechnici in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen
  • het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende koeltechnicus
  • met goed gevolg gekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling waarbij de drie vorige erkenningsvoorwaarden gecontroleerd worden. De keuring gebeurt met behulp van een checklist(PDF bestand opent in nieuw venster) en als het bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, zal de keuringsinstelling een ‘Europees certificaat’ uitreiken.

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf?

Een bedrijf dat buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf heeft behaald (bijv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), kan ook het Vlaamse erkenningsbewijs als koeltechnisch bedrijf krijgen. Het bedrijf moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór het begint te werken in het Vlaamse Gewest.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning als koeltechnisch bedrijf is geldig voor onbepaalde duur. Het erkende bedrijf moet wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen) om de erkenning te kunnen behouden.

Meer info over de verplichtingen voor erkende koeltechnische bedrijven.

Procedure

Uw bedrijf heeft nog geen Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf

Om de Vlaamse erkenning als koeltechnisch bedrijf te bekomen, moet u voor uw bedrijf een Europees certificaat behalen. Sinds kort bestaat er echter geen enkele actieve erkende keuringsinstelling in het Vlaamse Gewest meer die het Europees certificaat uitreikt. Om dit knelpunt te verhelpen, wordt er naar een werkbare oplossing gezocht. U kan het Europees certificaat wel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest(opent in nieuw venster), het Waalse Gewest(opent in nieuw venster) of een andere lidstaat van de Europese Unie behalen.

Zie vervolgens de volgende stap “Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf” om de Vlaamse erkenning in orde te brengen.

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf

Alvorens te mogen werken in het Vlaamse Gewest, moeten bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf hebben behaald (bijv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zich eerst aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de officiële naam van het bedrijf
 • het ondernemingsnummer van het bedrijf. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.
 • een algemeen telefoonnummer en e-mailadres

Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u uw melding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP, versturen.

De erkenning gaat in op de datum waarop u al deze gegevens aan de overheid bezorgt. Het bedrijf wordt opgenomen in de lijst met erkende koeltechnische bedrijven(PDF bestand opent in nieuw venster).

Kost

Het erkende koeltechnisch bedrijf moet een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Het erkende koeltechnisch bedrijf krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur.

 • Voor 2024 bedraagt deze retributie: 137 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen