Voorwaarden

Om erkend te worden als koeltechnisch bedrijf, moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • In de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning.
  • In de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • onderstaande bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • Minstens 1 erkende koeltechnicus in dienst hebben.
  • Voldoende erkende koeltechnici in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen.
  • Het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende koeltechnicus.
  • Met goed gevolg gekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling waarbij de drie vorige erkenningsvoorwaarden gecontroleerd worden. De keuring gebeurt met behulp van een checklist (PDF bestand opent in nieuw venster) en als het bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, zal de keuringsinstelling een ‘Europees certificaat’ uitreiken.

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf

Een bedrijf dat buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf heeft behaald (bijv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), kan ook het Vlaamse erkenningsbewijs als koeltechnisch bedrijf krijgen. Het bedrijf moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór het begint te werken in het Vlaamse Gewest.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning als koeltechnisch bedrijf is geldig voor onbepaalde duur. Uw bedrijf moet aan onder andere de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • Het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen.
 • Na iedere bijvulling van een koelinstallatie moet het bedrijf nagaan of het maximaal relatief lekverlies niet overschreden werd.
 • Zorgen dat erkende koeltechnici ingeschakeld worden voor erkenningsplichtige werkzaamheden.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. De eerste betaling gebeurt in het jaar volgend op het jaar waarin het koeltechnische bedrijf het Vlaamse erkenningsbewijs heeft verkregen. De jaarlijkse retributie niet betalen leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor koeltechnische bedrijven ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Uw bedrijf heeft nog geen Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf

Neem contact op met een erkende keuringsinstelling voor koeltechnische bedrijven. Die instelling zal nagaan of uw bedrijf voldoet aan de Vlaamse erkenningsvoorwaarden. U vindt de lijst met erkende keurinstellingen ((opent in nieuw venster)) via de zoekmodule (selecteer ‘Keurinstellingen bedrijven koeltechniek’ in de zoekmodule) op de website van het Departement Omgeving.

Als uw bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zal de keuringsinstelling:

Uw bedrijf heeft al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf

Een bedrijf dat buiten het Vlaamse Gewest al een Europees certificaat als koeltechnisch bedrijf heeft behaald (bijv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), moet zich aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europees certificaat koeltechnisch bedrijf in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de officiële naam van het bedrijf
 • het ondernemingsnummer van het bedrijf. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.
 • een algemeen telefoonnummer en e-mailadres
 • een overzicht van erkende koeltechnici die in dienst zijn, inclusief kopie van hun Vlaamse erkenning

De erkenning gaat in op de datum waarop u al deze gegevens aan de overheid bezorgt. Het bedrijf ontvangt dan een Vlaams erkenningsbewijs van het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap en wordt opgenomen in de lijst met erkende koeltechnische bedrijven ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Het erkende koeltechnisch bedrijf moet een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Het erkende koeltechnisch bedrijf krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 121 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen