Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Erkenning als milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gevaarlijke stoffen of gassen staat in voor de controles van houders waarin gevaarlijke stoffen of gassen opgeslagen worden en van installaties voor het behandelen van gassen en van damprecuperatiesystemen.

De erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gevaarlijke stoffen of gassen bestaat uit verschillende deeldomeinen.

Download hier de overzichtslijst met erkende milieudeskundigen houders voor gassen of gevaarlijke stoffen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk hier de deeldomeinen van de erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.(opent in nieuw venster)

Voorwaarden

Om erkend te worden als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald
   • en minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • of minstens een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift behaald hebben
   • en minstens 5 jaar praktische ervaring hebben in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, verworven binnen 10 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • bijkomende voorwaarde als u de erkenning aanvraagt voor het uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen (domein E):

Meer info vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en art. 9 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als ‘milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen’ moet u wel voldoen aan een aantal verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

Meer info over de verplichtingen voor erkende milieudeskundigen houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Procedure

De bevoegde afdeling behandelt uw aanvraag. Zij raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen, eventueel bijkomende info en een hoorzitting, beslist men gunstig of ongunstig over uw aanvraag.

De leidinggevende ambtenaar van het departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Kost

U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

 • Voor 2024 bedraagt de eenmalige retributie 683 euro.
 • U hoeft geen bijkomende retributie te betalen bij een uitbreiding van een erkenning in dezelfde discipline als waarvoor u al bent erkend.

Als erkend ‘milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen’ moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 137 euro.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen