Voorwaarden

Om erkend te worden als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere voorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens één jaar praktische ervaring hebben in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • of minstens een secundaire opleiding hebben genoten of een gelijkwaardig getuigschrift en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, verworven binnen tien jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • Wanneer u de erkenning aanvraagt voor het domein E (‘uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen’), moet u ook over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium VITO beschikken. De beoordeling mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Op de website van het departement Omgeving vindt u meer info over de erkenningsvoorwaarden als milieudeskundige ((opent in nieuw venster)) in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

De erkenning is geldig voor onbepaald duur. Als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen moet u wel voldoen aan o.a. onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer info over de verplichtingen voor erkende milieudeskundigen ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Aanvraag

 • Download het aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)) op de website van het departement Omgeving en vul het in.
 • Maak ook gebruik van de invullijst om uw aanvraag vlotter te doen verlopen en voeg de nodige bewijsstukken toe.
 • Betaling van de eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag:
  • Stort het eenmalige retributiebedrag (zie ‘Bedrag’ hieronder) voor de behandeling van uw erkenningsaanvraag met mededeling ‘OMG-A-MDH + voor- en achternaam’ op het juiste rekeningnummer; zie ‘Retributies Erkenningen Rekeningnummer ((opent in nieuw venster))’.
  • U hebt een betalingsbewijs nodig om de erkenning te kunnen aanvragen, zie ook het aanvraagformulier.
 • Dien de aanvraag in bij het Departement Omgeving via:
 • De bevoegde afdeling behandelt uw aanvraag.
 • Zij raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen, eventueel bijkomende info en een hoorzitting, beslist men gunstig of ongunstig over uw aanvraag.
 • De leidinggevende ambtenaar van het departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 586 euro.
 • U moet geen bijkomende retributie betalen bij een uitbreiding van een erkenning in dezelfde discipline als waarvoor u al erkend bent.

Als erkend milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 117 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen