Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de milieudeskundige houders gassen of gevaarlijke stoffen

Informatie voor de milieudeskundige houders gassen of gevaarlijke stoffen

Een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gevaarlijke stoffen of gassen staat in voor de controles van houders waarin gevaarlijke stoffen of gassen opgeslagen worden of van installaties voor het fysisch behandelen van gassen of van damprecuperatiesystemen.

De erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen is opgedeeld in verschillende deeldomeinen.

Download hier de overzichtslijst met erkende milieudeskundigen houders voor gassen of gevaarlijke stoffen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk hier de deeldomeinen van de erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen(opent in nieuw venster).

 

Erkenning als milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Verplichtingen

Wie erkend is als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

 • De algemene gebruikseisen uit artikel 34 VLAREL(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu.
 • De bijzondere gebruikseisen uit artikel 35 VLAREL(opent in nieuw venster):
  • beschikken over behoorlijk onderhouden materiaal dat voldoet aan de alle reglementaire eisen.
  • beschikken over de nodige vakliteratuur en technische gegevens over de uit te voeren taken.
  • uiterlijk één maand na het opstellen, het attest van prototypekeuring van een houder, permanent lekdetectiesysteem of een overvulbeveiliging bezorgen aan het Departement Omgeving.
  • de erkenning niet gebruiken als:
   • u, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;
   • de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;
   • u bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad bent met de opdrachtgever;
   • er financiële banden zijn tussen u en de opdrachtgever;
   • u rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.

Zie verder voor een aantal technische richtlijnen waarmee de milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen rekening moet houden.

Jaarlijkse retributie

 • Als erkend milieudeskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.
 • U krijgt daarvoor in januari met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 137 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Technische richtlijnen en instructies

Hieronder vindt u een overzicht van technische richtlijnen en instructies die de milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen moet gebruiken bij uitvoering van zijn taken.

Overzichten prototypekeuringen

De erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen is sinds 5 september 2016 verplicht uiterlijk één maand na het opstellen van het attest van prototypekeuring van een houder, een permanent lekdetectiesysteem of een overvulbeveiliging als vermeld in respectievelijk bijlage 5.17.2, bijlage 5.17.3 en bijlage 5.17.7 van titel II van het VLAREM, een kopie van het attest of verslag dat hij opmaakt naar aanleiding van de prototypekeuring aan het departement te bezorgen.

De overzichtstabellen van deze ontvangen attesten kunnen hier geraadpleegd worden. De attesten zelf kunnen niet ter beschikking worden gesteld wegens auteursrecht. Men kan zich hiervoor wenden tot de exploitant of de opsteller.