Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvaarding als bevoegd deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen

Aanvaarding als bevoegd deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen

Een bevoegd deskundige is een aan ingedeelde inrichting of activiteit verbonden deskundige waarvan de bevoegdheid voor de bouw, beveiliging, onderhoud en controle van houders, leidingen en toebehoren overeenkomstig bijlage 5.17.8 VLAREM II door de afdeling bevoegd voor erkenningen van het Departement Omgeving is aanvaard.

Een bevoegd deskundige voert deels dezelfde taken uit als een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, maar dan binnen één inrichting. 

Procedure

  • Download het aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) en vul het in.
    • Voeg de nodige bewijsstukken toe over de ingedeelde inrichting of activiteit en de bevoegde deskundige.
  • Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid:
    • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
    • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten bevoegd voor de erkenningen leefmilieu van het Departement Omgeving behandelt uw aanvraag.

Het afdelingshoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning - en projecten neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier. Dezelfde criteria als bij een erkenningsaanvraag voor een milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen worden in overweging genomen.

De aanvaarding als bevoegde deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen wordt toegekend voor een termijn van onbepaalde duur. De aanvaarding kan op elk moment worden ingetrokken op gemotiveerd advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten of van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. De aanvaarding vervalt ook wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.