Voorwaarden

Om erkend te worden als VR-deskundige, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • wat betreft opleiding en ervaring
   • ofwel de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
   • ofwel de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • geslaagd zijn voor een opleiding waarbij de onderwerpen uit bijlage 9 van het VLAREL(opent in nieuw venster) aan bod kwamen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in artikel 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en artikel 13 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend VR-deskundige moet u wel voldoen aan onder andere volgende verplichtingen om erkend te blijven.

Meer info over de verplichtingen voor VR-deskundigen.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier(Word bestand) en vul het in.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-VR + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg de nodige documenten en het betalingsbewijs aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een hoorzitting. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als VR-deskundige.

 • Voor een aanvraag in 2022 bedraagt deze retributie: 606 euro. Voor 2023 bedraagt de retributie 681 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als erkend VR-deskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

 • Voor 2023 bedraagt de jaarlijkse retributie 136 euro.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen