Voorwaarden

Om een erkenning als VR-deskundige te krijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • wat betreft opleiding en ervaring
   • ofwel de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
   • ofwel de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • met gunstig gevolg een opleiding hebben genoten van 60 uren waarbij de onderwerpen, zoals bepaald in bijlage 9 van het VLAREL, aan bod kwamen.

Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) voor de erkenning als VR-deskundige.

De erkenning is geldig voor onbepaald duur. Als VR-deskundige moet u wel voldoen aan o.a. onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de verplichtingen voor VR-deskundigen ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Aanvraag

Op de website van het departement Omgeving vindt u een invullijst en een aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)).

 • Met de invullijst ‘VR: opleiding en ervaring’ kunt u vlot uw aanvraagdossier samenstellen.
 • Betaling van de eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag:
  • Stort het eenmalige retributiebedrag (zie ‘Bedrag’ hieronder) voor de behandeling van uw erkenningsaanvraag met mededeling ‘OMG-A-VR+ voor- en achternaam’ op het juiste rekeningnummer; zie ‘Retributies Erkenningen Rekeningnummer ((opent in nieuw venster))’.
  • U hebt een betalingsbewijs nodig om de erkenning te kunnen aanvragen, zie ook het aanvraagformulier.
 • Dien het formulier in bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Dat kan

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als VR-deskundige.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 586 euro.

Als erkend VR-deskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 117 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen