Voorwaarden

De erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren (opent in nieuw venster) niveau A of B zijn de volgende:

  • in de periode van 3 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Unie geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • een natuurlijke persoon zijn
  • voor erkenning op niveau A: de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een diploma milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A
  • voor erkenning op niveau B: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een diploma milieucoördinator niveau B
  • minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico's in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Het diploma van milieucoördinator niveau A, niveau B of van het overgangsniveau B naar A moet behaald zijn in een van de erkende opleidingscentra milieucoördinator.

Op de website van het Departement Omgeving kunt u de actuele overzichtslijst van erkende opleidingscentra milieucoördinator (opent in nieuw venster) opzoeken en downloaden.

Procedure

Bedrag

U moet een retributie betalen (opent in nieuw venster) voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieucoördinator.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).