Voorwaarden

Om een erkenning als milieucoördinator niveau A of B te krijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • voor erkenning op niveau A: de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A
  • voor erkenning op niveau B: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau B
  • minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Het getuigschrift van milieucoördinator niveau A, niveau B of van het overgangsniveau B naar A moet behaald zijn in een van de erkende opleidingscentra voor milieucoördinatoren. Op de website van het Departement Omgeving kunt u de actuele overzichtslijst van erkende opleidingscentra milieucoördinator ((opent in nieuw venster)) opzoeken en downloaden.

De erkenning is geldig voor onbepaald duur. Als erkende milieucoördinator moet u wel voldoen aan o.a. onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de verplichtingen voor milieucoördinatoren ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Aanvraag

 • Gebruik het aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)) op de website van het Departement Omgeving voor een erkenning als milieucoördinator.
 • Betaling van de eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag:
  • Stort het eenmalige retributiebedrag (zie ‘Bedrag’ hieronder) voor de behandeling van uw erkenningsaanvraag met mededeling ‘OMG-A-MC+ voor- en achternaam’ op het juiste rekeningnummer; zie ‘Retributies Erkenningen Rekeningnummer ((opent in nieuw venster))’.
  • U hebt een betalingsbewijs nodig om de erkenning te kunnen aanvragen, zie ook het aanvraagformulier.
 • Dien het formulier in bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Dat kan

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieucoördinator.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 293 euro.

Als erkend milieucoördinator moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 59 euro.
 • Een milieucoördinator die erkend is voor niveau B en niveau A moet deze retributie niet twee keer betalen.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen