Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor erkende opleidingscentra voor de vorming van milieucoördinatoren

Informatie voor erkende opleidingscentra voor de vorming van milieucoördinatoren

Voor het organiseren van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren moet het opleidingscentrum beschikken over een erkenning.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor de vorming van milieucoördinatoren(PDF bestand opent in nieuw venster).

Erkenning opleidingscentra voor de vorming van milieucoördinatoren

Verplichtingen

Een erkend opleidingscentrum voor milieucoördinatoren moet aan zowel de algemene (opent in nieuw venster)verplichtingen als de bijzondere (opent in nieuw venster)verplichtingen van het VLAREL voldoen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot schorsing of opheffing van de erkenning.

Algemene verplichtingen

 • Het verstrekken van een kwalitatief goede opleiding
 • Objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen
 • Verzekerd zijn voor ongevallen, schade en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van leraren en studenten
 • Toepassen normen die voor het gebruik van de erkenning in het Vlaamse Gewest van toepassing zijn
 • Opstellen van voldoende duidelijke en uitgebreide verslagen en documenten zodat na te gaan is of aan de reglementaire voorschriften is voldaan
 • Onmiddellijk melden aan afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  • wijziging van identificatiegegevens (bv. adresgegevens)
  • wijziging van gegevens die tot de erkenning geleid hebben
  • stopzetting activiteiten
 • Inlichtingen en documenten met betrekking tot de erkenning ter beschikking stellen aan afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
 • Zich richten naar instructies van afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten of toezichthouders
 • Medewerking verlenen aan periodieke evaluaties die door afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten worden georganiseerd

Zie ook art. 34 VLAREL(opent in nieuw venster)

Bijzondere verplichtingen

 • Over de nodige infrastructuur beschikken om de opleiding en examens te organiseren

 • Alleen cursisten toelaten die voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:
  • voor de opleiding niveau A: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
  • voor de opleiding niveau B: het diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig bezitten
  • voor de opleiding overgang niveau B naar A: het getuigschrift van niveau B bezitten
 • De mogelijkheid bieden tot het verlenen van vrijstelling aan cursisten op basis van de opleiding die ze tot dan toe al genoten hebben. Voor het eindwerk kan geen vrijstelling verleend worden
 • Minstens 1 maand op voorhand de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten Milieuvergunningen op de hoogte brengen van de datum van de examens, van de titels van de eindwerken en van de bespreking van het eindwerk
 • De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten uitnodigen op elke vergadering van de opvolgingscommissie
 • Het verslag van de vergadering van de opvolgingscommissie aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten bezorgen
 • Op verzoek van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, ambtenaren de mogelijkheid bieden om de opleidingen en examens bij te wonen.

Zie ook art. 42 VLAREL(opent in nieuw venster)

Beroepskwalificatie

Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse regering volgens het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur de erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator A en milieucoördinator B goed (B.S. 22/02/2018).
De beroepskwalificatie is een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend.

De beroepskwalificatie voor milieucoördinator type B (BK-0305-1) werd ingeschaald op niveau 6 (bachelor), deze voor milieucoördinator A (BK-0313-1) op niveau 7 (master).

U kunt de beroepskwalificaties raadplegen via de Kwalificatiedatabank(opent in nieuw venster).