Erkenning

U hebt een Vlaamse erkenning als milieucoördinator nodig als u die functie uitvoert voor 2 of meer verschillende bedrijven en u geen werknemer bent van de exploitant. U kunt worden erkend op niveau A of op niveau B: de milieu-impact van het bedrijf bepaalt welk niveau van milieucoördinator moet worden aangesteld.

Taken van de milieucoördinator

Een aantal taken van de milieucoördinator worden opgesomd in artikel 4.1.9.1.3 van titel II van het VLAREM ((opent in nieuw venster)):

 • Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • Waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen
 • Voorgeschreven emissie- en immissiemetingen uitvoeren en registreren
 • Bijhouden van een afvalstoffenregister en naleven van de meldingsplicht over afvalstoffen
 • Intern en extern communiceren in verband met (het beperken van) de gevolgen van de activiteit van een bedrijf voor mens en milieu
 • Adviseren in verband met milieugerelateerde investeringen
 • Opmaken van een jaarlijks verslag over zijn activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar:
  Sjabloon jaarverslag MC (Word bestand)

Andere verplichtingen

Als erkende milieucoördinator moet u zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) uit het VLAREL:

 • Algemene gebruikseisen uit artikel 34 VLAREL ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu.
 • Bijzondere gebruikseisen uit artikel 41 VLAREL ((opent in nieuw venster)):
  • zich permanent bijscholen inzake milieuwetenschappen, inclusief milieutechnologie en recht, alsook inzake de taken opgenomen in het DABM door het volgen van cursussen, seminaries, studiedagen en dergelijke (zie verder onder bijscholing).
  • de erkenning niet gebruiken als:
   • u, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;
   • de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;
   • u bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad bent met de opdrachtgever;
   • er financiële banden zijn tussen u en de opdrachtgever;
   • u rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Een milieucoördinator die erkend is voor niveau B en niveau A moet deze retributie niet twee keer betalen.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2022 bedraagt 61 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Bijscholing

De milieucoördinator die zijn erkenning effectief gebruikt, moet elk kalenderjaar minstens 30 uur relevante bijscholing over milieuwetenschappen, milieutechnologie, milieurecht, enzovoort, door cursussen, seminaries, studiedagen en dergelijke volgen (VLAREL, art. 41 ((opent in nieuw venster)) (erkende milieucoördinator)en titel II van het VLAREM, art. 4.1.9.1.2 ((opent in nieuw venster)) (aangestelde milieucoördinator).

Interessante links naar milieuwetgeving:

Andere interessante links: