Voorwaarden

Om erkend te worden, moet u voldoen aan

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en onderstaande bijzondere voorwaarden.
  • U moet een natuurlijk persoon zijn.
  • U moet minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en per aangevraagd deeldomein minstens 5 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 7 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag).
   Of u moet minstens de graad van master of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en per aangevraagd deeldomein minstens 3 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag).
  • U moet met gunstig gevolg een opleiding hebben gevolgd van 60 uren waarbij de onderwerpen, zoals bepaald in bijlage 9 van het VLAREL, aan bod kwamen. De onderwerpen verschillen naargelang de discipline of het deeldomein.

  • Als u de erkenning van MER-deskundige aanvraagt voor het deeldomein Geluid of deeldomein Trillingen, moet u in het bezit zijn van een erkenning als milieudeskundige in de discipline ‘Geluid en trillingen’ voor het deeldomein Geluid of deeldomein Trillingen.

Op de website van het departement Omgeving vindt u meer informatie over de erkenningsvoorwaarden voor MER-deskundigen ((opent in nieuw venster)).

De erkenning is geldig voor onbepaald duur. Als MER-deskundige moet u wel voldoen aan o.a. onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de verplichtingen voor erkende MER-deskundigen ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Aanvraag

 • Download het aanvraagformulier tot erkenning als MER-deskundige ((opent in nieuw venster)) op de website van het departement Omgeving en vul het in.
 • Maak ook gebruik van de MER-invullijst om uw aanvraag vlotter te doen verlopen.
 • Betaling van de eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag:
  • Stort het eenmalige retributiebedrag voor de behandeling van uw erkenningsaanvraag met mededeling ‘OMG-A-MER+ voor- en achternaam’ op het juiste rekeningnummer; zie ‘Retributies Erkenningen Rekeningnummer ((opent in nieuw venster))’.
  • U hebt een betalingsbewijs nodig om de erkenning te kunnen aanvragen, zie ook het aanvraagformulier.
 • Dien de aanvraag in bij het Departement Omgeving via:
 • De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten behandelt uw aanvraag.
 • Zij raadpleegt een aantal overheidsinstanties – waaronder het team Milieueffectrapportage – om een advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen en eventueel bijkomende informatie en een hoorzitting, beslist men gunstig of ongunstig over de aanvraag.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-deskundige.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie:
  • 586 euro voor een eerste discipline indien niet erkend als MER-coördinator,
  • 147 euro voor een eerste discipline indien erkend als MER-coördinator,
  • 147 euro per bijkomende discipline.
 • U moet geen eenmalige retributie betalen voor:
  • een aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een discipline waarvoor de MER-deskundige al erkend is (bijkomende deeldomeinen),
  • een aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline ‘Geluid en trillingen’.

Als erkend MER-deskundige moet u ook een jaarlijkse retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie:
  • 117 euro voor een eerste discipline,
  • 29 euro per bijkomende discipline.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen