Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de MER-deskundige

Informatie voor de MER-deskundige

Een MER-deskundige is onder andere verantwoordelijk voor het uitwerken van 1 of meerdere onderdelen van een milieueffectrapport. 

Op deze pagina vindt u de overzichtslijsten met erkende MER-deskundigen en info voor de MER-deskundige.

 

Erkenning als MER-deskundige

U kunt een erkenning aanvragen in verschillende disciplines en deeldomeinen. Bekijk de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Verplichtingen voor de erkende MER-deskundige

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende MER-deskundige moet u onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • beschikken over de nodige software voor het voorspellen van effecten van plannen en projecten op mens en milieu en deze correct hanteren.
 • beschikken over de nodige vakliteratuur
 • Op de hoogte blijven va recente ontwikkelingen en wetgeving door jaarlijks een bijscholing te volgen (zie verder).
 • de erkenning niet gebruiken als
  • u, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;
  • de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;
  • u bloed-of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad bent met de opdrachtgever;
  • u rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.
 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)(opent in uw e-mail applicatie)
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning (zie verder).

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
 • U krijgt hiervoor in januari met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt
  • 137 euro voor een eerste discipline
  • 34 euro per bijkomende discipline.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Bijscholing

De erkende MER-deskundige moet voor elke discipline waarvoor hij erkend is, elk jaar een bijscholing volgen van minstens 8 uur over de recentste ontwikkelingen en wetgeving in die discipline.

De deskundige moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder. Dit kan door het voorleggen van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit.