Voorwaarden

Om erkend te worden als MER-coördinator moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijk persoon zijn
  • minstens de graad van master, bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben
  • minstens 3 jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan de coördinatie van milieueffectrapporten, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • met gunstig gevolg een opleiding van minstens 140 uur hebben gevolgd waarin minstens de volgende onderwerpen en competenties aan bod kwamen:
   1. competenties (minstens 40 uur):
    • leiding geven
    • plannen en organiseren
    • samenwerken
    • communicatieve en participatieve vaardigheden
    • coachen
    • overtuigingskracht
    • redactionele vaardigheden
   2. basiskennis met betrekking tot alle disciplines die aan bod komen in een milieueffectrapport (minstens 100 uur).

Als u als MER-coördinator erkend wil worden, hoeft u geen erkende MER-deskundige te zijn.

Meer info over de verplichtingen vindt u in artikel 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en artikel 13/2 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende MER-coördinator moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen.

Meer info over de verplichtingen voor erkende MER-coördinatoren.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

 1. Download het aanvraagformulier(Word bestand) en vul het in.
 2. Om uw aanvraag vlotter te doen verlopen, kunt u bij het opstellen van het aanvraagdossier gebruikmaken van de invullijst. Lees aandachtig de bijbehorende handleiding.
 3. Schrijf de eenmalige retributie voor het behandelen van uw erkenningsaanvraag over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MERCO + uw voor- en achternaam’ (zie ‘Bedrag’).
 4. Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag en raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Eventueel wordt er bijkomende info verzameld en een hoorzitting georganiseerd. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-coördinator.

 • Voor 2023 bedraagt de retributie 681 euro.
 • Als u ook erkend bent als MER-deskundige bedraagt de retributie slechts: 170 euro.

Als erkend MER-coördinator moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

 • Voor 2023 bedraagt de jaarlijkse retributie:
  • indien niet erkend als MER-deskundige 136 euro;
  • indien erkend als MER deskundige 34 euro.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: