Voorwaarden

Om erkend te worden, moet u voldoen aan

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere voorwaarden:
  • u moet een natuurlijk persoon zijn
  • minstens de graad van master, bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben
  • minstens 3 jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan de coördinatie van milieueffectrapporten, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • met gunstig gevolg een opleiding van minstens 140 uur hebben gevolgd waarin minstens de volgende onderwerpen en competenties aan bod kwamen:
   1. competenties (minstens 40 uur):
    • leiding geven
    • plannen en organiseren
    • samenwerken
    • communicatieve en participatieve vaardigheden
    • coachen
    • overtuigingskracht
    • redactionele vaardigheden
   2. basiskennis met betrekking tot alle disciplines die aan bod komen in een milieueffectrapport (minstens 100 uur).

Als u als MER-coördinator erkend wil worden, hoeft u geen erkende MER-deskundige te zijn.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende MER-coördinator moet u voldoen aan o.a. volgende verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • Elk jaar een bijscholing van minstens 8 uur volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage.
 • Een kwaliteitsvolle uitvoering van de werkzaamheden garanderen. Dit omvat ook de objectieve en onafhankelijke uitvoering van de dienstverlening.
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning

Meer info over de verplichtingen voor MER-coördinatoren ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Aanvraag

Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de aanvraag tot erkenning als MER-coördinator. ((opent in nieuw venster))

Bijscholing

 • De erkende MER-coördinator moet elk jaar een bijscholing van minstens 8 uur volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage.
 • De MER-coördinator moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u informatie over wat in aanmerking komt als bijscholing ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-coördinator.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 586 euro. Als u ook erkend bent als MER-deskundige bedraagt de retributie slechts: 147 euro

Als erkend MER-coördinator moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 117 euro. Als u ook erkend bent als MER-deskundige bedraagt de retributie slechts: 29 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen