Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de MER-coördinator

Informatie voor de MER-coördinator

Een MER-coördinator leidt een team van erkende MER-deskundigen om een milieueffectrapport op te maken.

Download hier de overzichtslijst met erkende MER-coördinatoren(PDF bestand opent in nieuw venster)

Erkenning als MER-coördinator

Verplichtingen MER-coördinator

Als erkende MER-coördinator moet u voldoen aan een verplichtingen (gebruikseisen):

 • De algemene gebruikseisen uit art. 34 VLAREL(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu.
 • De bijzondere gebruikseisen uit 39/2 VLAREL(opent in nieuw venster):
  • Beschikken over de nodige vakliteratuur en gegevens over de uit te voeren taken met betrekking tot de erkenning;
  • Op de de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage door daarvoor jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur te volgen (zie ook verder);
  • Een kwaliteitsvolle uitvoering van de werkzaamheden garanderen, die ook objectieve en onafhankelijke uitvoering van de dienstverlening omvat.
  • De MER-coördinator kan geen gebruik maken van zijn erkenning als de objectieve en onafhankelijke uitvoering van de dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever niet kan worden gewaarborgd.
   • De beoordeling of de objectieve en onafhankelijke uitvoering van een dienstverlening kan worden gewaarborgd, gebeurt door de MER-coördinator volgens de werkwijze, opgenomen in de standaardprocedure, vastgesteld door de minister.
   • Deze standaardprocedure bevat een niet-limitatieve opsomming van de gevallen waarin, tot het bewijs van het tegendeel, wordt vermoed dat de MER-coördinator zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.
   • In afwijking hiervan kan de MER-coördinator toch gebruik maken van zijn erkenning als hij in het kader van de betrokken dienstverlening toepassing maakt van de beheersmaatregelen, opgenomen in de standaardprocedure.

Bijscholing

 • De erkende MER-coördinator moet elk jaar een bijscholing van minstens 8 uur volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage.
 • De MER-coördinator moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder. Dit kan door het voorleggen van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit.

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
 • U krijgt hiervoor in januari met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt
  • 34 euro als u erkend bent als MER-deskundige
  • 137 euro als u niet erkend bent als MER-deskundige
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.