Voorwaarden

Om erkend te worden als ‘milieudeskundige geluid en trillingen’, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald
   • en minstens 3 jaar praktische ervaring hebben met het uitvoeren van opdrachten in het kader van de erkenning, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • of minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald
   • en minstens 5 jaar praktische ervaring hebben met het uitvoeren van opdrachten in het kader van de erkenning, verworven binnen 7 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • geslaagd zijn voor een opleiding waarbij de onderwerpen uit bijlage 9 van het VLAREL(opent in nieuw venster) aan bod zijn gekomen.

Meer info vindt u in artikel 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) (opent in nieuw venster)en artikel 11 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende ‘milieudeskundige geluid en trillingen’ moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen).

Meer info over de verplichtingen voor erkende milieudeskundigen.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier(Word bestand) en vul het in.
 • Maak ook gebruik van de invullijst(Excel bestand) om uw aanvraag vlotter te doen verlopen en voeg de nodige bewijsstukken toe.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MDGT + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag en raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Eventueel wordt er bijkomende info verzameld en een hoorzitting georganiseerd. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen 90 dagen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als ‘milieudeskundige geluid en trillingen’.

 • Voor 2023 bedraagt de retributie 681 euro.
 • U moet geen bijkomende retributie betalen bij een uitbreiding van een erkenning in dezelfde discipline als waarvoor u al erkend bent.

Als erkend milieudeskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

 • Voor 2023 bedraagt de jaarlijkse retributie 136 euro.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen