Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de milieudeskundige geluid en trillingen

Informatie voor de milieudeskundige geluid en trillingen

Een erkend ‘milieudeskundige geluid en trillingen’ staat o.a. in voor akoestische onderzoeken, trillingsmetingen, het opstellen en begeleiden van saneringsplannen en het controleren van apparaten en inrichtingen die lawaai en trillingen kunnen veroorzaken.

Download de overzichtslijst met erkende milieudeskundigen geluid en trillingen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Erkenning als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

Verplichtingen

Wie erkend is als milieudeskundige in de discpline geluid en trillingen moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

 • Algemene gebruikseisen uit artikel 34 VLAREL(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu.
 • Bijzondere gebruikseisen uit artikel 37 VLAREL(opent in nieuw venster):
  • beschikken over de apparatuur uit bijlage 8 VLAREL.
  • de nodige software voor het uitvoeren van taken hanteren en resultaten correct interpreteren.
  • een kwaliteitshandboek bijhouden (zie verder).
  • beschikken over de nodige vakliteratuur en technische gegevens.
  • op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen door een bijscholing van minstens 8 uur te volgen (zie verder).
  • de door de overheid aangeboden sonometers keuren en hiervan een attest afleveren (zie artikel 37 VLAREL).
  • geen rechtstreeks belang hebben in een bedrijf dat apparaten toestellen of andere akoestische producten die met geluidsmeting of lawaaibestrijding te maken hebben, fabriceert of verhandelt.
  • bepaalde logboeken en procedures ten minste vijf jaar bijhouden.
  • meetapparatuur kalibreren op de aangegeven tijdstippen (zie artikel 37 VLAREL).
  • meetgegevens van onderzoeken rond de erkenning vijf jaar bijhouden.
  • De erkenning niet gebruiken als:
   • u, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;
   • de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;
   • u bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad bent met de opdrachtgever;
   • er financiële banden zijn tussen u en de opdrachtgever;
   • u rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.

Kwaliteitshandboek

De erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet de principes van de norm ISO 17025 toepassen en over een kwaliteitshandboek beschikken, opgesteld conform de voorschriften van deze norm.

Keuring geluidsniveaumeters

De erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet (kunnen) beschikken over een meetruimte waar de keuring van geluidsniveaumeters kan gebeuren.

Wanneer hierom gevraagd wordt, moet de erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen het typedocument volledig ingevuld kunnen voorleggen aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning.

Bijscholing

De erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur volgen over de recentste ontwikkelingen en wetgeving in de deeldomeinen van de discipline geluid en trillingen waarvoor hij erkend is (geluid en/of trillingen). De deskundige moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder door middel en een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit.

De deskundige moet het volgen van een opleiding kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder door middel van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit.

Jaarlijkse retributie

 • Als erkend milieudeskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.
 • U krijgt daarvoor in januari met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 137 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.