Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als milieudeskundige bodemcorrosie

Erkenning als milieudeskundige bodemcorrosie

Een erkend milieudeskundige bodemcorrosie onderzoekt of een kathodische bescherming geplaatst moet worden, om te voorkomen dat een ondergrondse houder voor de opslag van gevaarlijke stoffen of gassen gaat corroderen.

Download hier de overzichtslijst met erkende milieudeskundigen bodemcorrosie(PDF bestand opent in nieuw venster).

Voorwaarden

Om erkend te worden als ‘milieudeskundige bodemcorrosie’, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • In de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn;
  • minstens de graad van bachelor uit een opleiding vermeld in bijlage 5 van het VLAREL(opent in nieuw venster) of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald
   • en minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in de discipline bodemcorrosie, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.
  • of minstens een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift hebben behaald
   • en minstens 5 jaar praktische ervaring hebben in de discipline bodemcorrosie, verworven binnen 10 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Meer info vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en art. 10 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaald duur. Als ‘milieudeskundige bodemcorrosie’ moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen).

Meer info over de verplichtingen voor erkende milieudeskundigen.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) en vul het in.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar het rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MDB + uw voor- en achternaam’ (zie bedrag).
 • Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde afdeling behandelt uw aanvraag en raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Eventueel wordt er bijkomende info verzameld en een hoorzitting georganiseerd. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Kost

U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige bodemcorrosie.

 • Voor 2024 bedraagt de retributie 683 euro.

Als erkend milieudeskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 137 euro.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Veelgestelde vragen