Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de milieudeskundige bodemcorrosie

Informatie voor de milieudeskundige bodemcorrosie

Een erkend milieudeskundige bodemcorrosie onderzoekt of een kathodische bescherming geplaatst moet worden, om te voorkomen dat een ondergrondse houder voor de opslag van gevaarlijke stoffen of gassen gaat corroderen.

Download hier de overzichtslijst met erkende milieudeskundigen bodemcorrosie(PDF bestand opent in nieuw venster).

Erkenning als erkende milieudeskundige bodemcorrosie

Verplichtingen

Wie erkend is als milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

 • De algemene gebruikseisen uit artikel 34 VLAREL(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu.
 • De bijzondere gebruikseisen uit artikel 36 VLAREL(opent in nieuw venster):
  • beschikken over behoorlijk onderhouden materiaal dat voldoet aan de reglementaire eisen en noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarvoor de erkenning werd verkregen.
  • beschikken over de nodige vakliteratuur en technische gegevens.
  • de erkenning niet gebruiken als:
   • u, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;
   • de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;
   • u bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad bent met de opdrachtgever;
   • er financiële banden zijn tussen u en de opdrachtgever;
   • u rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.

Jaarlijkse retributie

 • Als erkend milieudeskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.
 • U krijgt daarvoor in januari met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 137 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.