Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet u voldoen aan

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet u aan o.a. volgende verplichtingen voldoen om de erkenning geldig te behouden.

 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
 • Op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken.
 • Al het mogelijke doen om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen te voorkomen.
 • Al het nodige doen voor de recycling, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden.

Meer info over de verplichtingen voor technici elektrische schakelinrichtingen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Al in het bezit van een Europees certificaat als technicus elektrische schakelinrichtingen?

 • Technici die buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben moeten zich eerst aanmelden vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.
 • Ook technici die in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog niet in het bezit zijn van de Vlaamse erkenning en het bijbehorende erkenningsbewijs moeten zich aanmelden.

Aanmelden als technicus elektrische schakelinrichtingen kan via het online loket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met e-ID). Volgende gegevens moeten bij de melding toegevoegd worden:

 • een kopie van het Europees certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of als u niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer u op dit adres woont
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor u werkt. Indien het bedrijf niet beschikt over een ondernemingsnummer, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel in het btw-nummer van het bedrijf.

Nog niet in het bezit van een Europees certificaat als technicus elektrische schakelinrichtingen?

 • Wie als technicus elektrische schakelinrichtingen aan de slag wil in Vlaanderen en nog niet over een certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen dat georganiseerd wordt door een erkend opleidingscentrum.
 • U vindt de erkende opleidingscentra in de overzichtslijsten opleidingscentra ((opent in nieuw venster)) (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici elektrische schakelinrichtingen’). Wie slaagt voor het examen, ontvangt een certificaat van bekwaamheid en Vlaams erkenningsbewijs.
 • Het opleidingscentrum bezorgt de gegevens van de technicus aan de overheid, zodat deze wordt opgenomen in de lijst met erkende personen ((opent in nieuw venster)) (selecteer ‘Technici elektrische schakelinrichtingen’ in de zoekmodule).

Bedrag

Als technicus elektrische schakelinrichtingen moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 29 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen