Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de technicus stookolietanks

Informatie voor de technicus stookolietanks

Als technicus stookolietanks voor de controle en het onderhoud van stookolietanks hebt u een Vlaamse erkenning nodig en moet u enkele verplichtingen nakomen.

Download hier de overzichtslijst met erkende technici stookolietanks(PDF bestand opent in nieuw venster)

Erkenning

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als ‘technicus stookolietanks/stookolietechnicus’ als u een stookolietank voor de verwarming van een gebouw controleert.

Verplichtingen

Wie erkend is als technicus stookolietanks moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

Zie verder voor een aantal technische richtlijnen waarmee de technicus stookolietanks rekening moet houden.

Modeldocumenten en technische richtlijnen

Jaarlijkse retributie

  • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 34 euro.
  • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier bij uw factuur. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
  • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt, na een ingebrekestelling, tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Bijscholing

U moet 5-jaarlijks de bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum voor technici stookolietanks (download de overzichtslijst)(PDF bestand opent in nieuw venster).

De uiterste datum voor het volgen van de bijscholing vindt u:

Wat als ik niet tijdig de bijscholing volg?

Uw erkenning als ‘technicus stookolietanks’ zal vervallen van rechtswege. U kunt dan geen controles of onderhouden van stookolietanks meer uitvoeren.

Om opnieuw een geldige erkenning te behalen, dient u:

  1. de bijscholing alsnog te volgen en te slagen voor het examen. U moet dus niet de ganse opleiding opnieuw volgen.
  2. u (opnieuw) registreren voor de erkenning als ‘technicus stookolietanks’ via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’ van het Departement Omgeving. U dient hiervoor aan te melden met uw eID. Zonder registratie, kunt u niet aan de slag.