Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderhoud en herstellingen aan huurwoningen

Onderhoud en herstellingen aan huurwoningen

De verhuurder moet de huurwoning in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren. Tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder de goede staat beheren opdat de woning bewoonbaar blijft. Dat neemt niet weg dat sommige onderhoudswerken ten laste van de huurder kunnen zijn.

Wie doet wat?

Om te weten wie verantwoordelijk is voor een onderhoud of herstelling, is het van belang om te weten van wanneer uw huurcontract dateert.

Wat bij kwaliteitsproblemen aan de woning?

De woning moet aan het begin van de huurperiode in goede staat zijn en tijdens de huurperiode ook in goede staat blijven. Én aan alle minimale kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid voldoen.

Gebreken aan de woning worden sinds 2021 ingedeeld in drie categorieën, gaande van kleine gebreken tot ernstige gebreken die leiden tot mensonwaardige omstandigheden of een gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners. Een woning is conform, zolang er geen gebreken van categorie II en III worden vastgesteld. Ze mag dan worden verhuurd.

Zakt de kwaliteit van je woning tijdens de huurperiode en zijn er gebreken van categorie II of III? Dan kan de huurder vragen om het contract te ontbinden of eisen dat de verhuurder de nodige werkzaamheden uitvoert. De rechter kan beslissen om de huurprijs te verlagen.

Dringende herstellingen

De verhuurder mag alleen met toestemming van de huurder herstellingen uitvoeren. Een dringende herstelling die niet kan wachten, moet de huurder toestaan. Zelfs als hij daardoor een deel van de woning niet kan gebruiken.

Duren de herstellingen langer dan 40 dagen? Dan moet de verhuurder de huurprijs evenredig verlagen. Bij huurcontracten die sinds 1 januari 2019 zijn gesloten, heeft de huurder al recht op een vermindering van de huurprijs als de werken langer dan 30 dagen duren. Kan de huurder door de herstellingen niet meer in het gebouw wonen? Dan kan hij de vrederechter vragen om het contract te laten ontbinden.