Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omschakeling van arm naar rijk gas

Omschakeling van arm naar rijk gas

Binnen enkele jaren zal er in België alleen nog maar 'rijk gas' geleverd worden. Wie nu 'arm gas' geleverd krijgt, zal vóór de omschakeling alle gastoestellen moeten laten nakijken door een deskundige.

Momenteel worden er in België 2 soorten aardgas geleverd.

  • Rijk gas is hoogcalorisch. Het wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar. Dit gas komt uit onder meer Qatar, Rusland en de Noordzee.
  • Arm gas is laagcalorisch. Het wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar. Dit gas komt enkel uit Nederland.

Nederland vermindert stapsgewijs de uitvoer van ‘arm gas’ naar België. Daarom moet ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers overschakelen naar ‘rijk gas’. Die omschakeling is gestart in 2018 en gebeurt geleidelijk, per gemeente. Tegen eind 2024 zal ze helemaal voltooid zijn.

Omschakeling in uw gemeente?

In Vlaanderen zullen er omschakelingen gebeuren in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Ook in Brussel en in de provincies Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen wordt er omgeschakeld.

U kunt zelf nagaan of er in uw gemeente een omschakeling zal plaatsvinden. Op gasverandert.be kunt u (onderaan) uw postcode intikken om te zien of uw gemeente betrokken is(opent in nieuw venster).

Netbeheerder Fluvius maakte dit overzicht wanneer de omschakeling per gemeente/straat gepland is(opent in nieuw venster).

Omschakeling van arm naar rijk gas

De netbeheerder Fluvius en/of uw gasleverancier brengt u tijdig per brief op de hoogte.

Vóór de omschakeling moet u al uw gastoestellen laten nakijken door een bevoegde technicus. Het gaat meestal over verwarmingstoestellen (verwarmingsketels, boilers, kachels, convectoren en haarden) en kooktoestellen (ovens, kookplaten en fornuizen).

Gastoestellen van en na 1978 zijn over het algemeen geschikt voor rijk gas, maar moeten soms aangepast worden om correct en veilig te werken.

Wie moet de gastoestellen controleren?

Er bestaat momenteel geen erkenning voor dergelijke controles in de verschillende gewesten. Daarom worden bevoegde technici aangewezen. Er zijn 3 mogelijke types bevoegde technici.

  • Een erkende 'technicus gasvormige brandstof' (GI of GII) die een erkenning heeft van het gewest in het kader van het verplichte 2-jaarlijkse onderhoud van een cv-ketel (centrale verwarming).
    Download de overzichtslijst van de erkende 'technici gasvormige brandstof'(PDF bestand opent in nieuw venster) in het Vlaamse gewest.
  • Een technicus van de fabrikant van het toestel, deze technicus mag enkel een bijregeling doen aan toestellen van het merk van hun fabrikant.
  • Een technicus van de invoerder die werd aangesteld door de fabrikant van het toestel, deze technicus mag enkel een bijregeling doen aan toestellen van het merk van hun fabrikant/invoerder.

Wie betaalt de controle?

Het nazicht van de gastoestellen is op kosten van de eigenaar van de toestellen. U kunt dit nazicht in de mate van het mogelijke combineren met het verplichte 2-jaarlijks onderhoud van uw centrale verwarming op gas of het onderhoud van afzonderlijke gastoestellen.

Vervanging van gastoestel?

  • Toestellen van vóór 1978 zijn meestal niet geschikt en zullen dus waarschijnlijk moeten vervangen worden.
  • Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke Belgische normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de Belgische normen (als dit technisch mogelijk is, als de leeftijd van het toestel dit nog toelaat én de veilige werking kan worden gegarandeerd). Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.
  • Moet uw verwarmingstoestel vervangen worden? Misschien komt u in aanmerking voor een van de premies voor verwarmingsinstallaties: er bestaan premies voor vervanging van cv-ketel, maar ook bijv. voor warmwatertoestel of nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard) op aardgas.