chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Het Departement Kanselarij en Bestuur treedt op als een ‘center of government’. Het departement:

  • biedt directe ondersteuning aan de minister-president en de Vlaamse Regering als ploeg voor de werking van de regering en voor regeringsbrede aangelegenheden
  • garandeert de kwaliteit, coherentie en rechtszekerheid van de Vlaamse regelgeving
  • heeft een uitgesproken verbindende rol binnen de Vlaamse overheid zelf, maar ook als belangrijke partner in netwerkorganisatie met burgers, verenigingen, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en de financiële wereld om samen het beleid voor te breiden, uit te voeren en te evalueren
  • staat in voor strategische planning op basis van een langetermijnvisie op de samenleving die geldt als ankerpunt en toetssteen voor het beleid over de beleidsdomeinen heen (i.s.m. de Studiedienst van de Vlaamse Regering)
  • monitort ontwikkelingen in de samenleving, de internationale context en de beleidsuitvoering op basis van gekwantificeerde, gedragen en internationaal vergelijkbare langetermijndoelstellingen (i.s.m. de Studiedienst van de Vlaamse Regering)
  • biedt structurele beleidsondersteuning en programmawerking met het oog op doordachte, duurzame en gedragen oplossingen voor regeringsbrede maatschappelijke uitdagingen
  • staat in voor de coördinatie en ondersteuning bij specifieke horizontale prioriteiten, zoals het kerntakenplan, hervorming van het adviesstelsel en Vlaams bestuursrecht, de uitbouw van een Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid, de centrale coördinatie van de managementgroep, de ondersteuning van de minister-president inzake de samenwerking met andere deelstaatregeringen
  • heeft controle over de risicobeheersing via preventie, crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en rampenbeheersing
  • stimuleert en ondersteunt communicatie van de Vlaamse overheid vanuit een open houding, op maat van en in dialoog met alle doelgroepen.
  • neemt het voorzitterschap waar van het Voorzitterscollege.
  Adres
  Boudewijnlaan 30 bus 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 59 68
  Fax
  02 553 59 59
  E-mail

  Contactpersonen

  • Martin Ruebens
   secretaris-generaal, woordvoerder
  • Leo Van Broeck
   vlaams bouwmeester
  • Lieve De Brabandere
   communicatieambtenaar