Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Departement

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft de volgende taken:

 • de besluitvorming van de Vlaamse Regering innoveren om beter beleid te maken
  • transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • minder regeldruk en betere wetskwaliteit
  • kwaliteitsvolle data en informatie als basis voor besluitvorming
 • één gedragen langetermijnvisie opstellen op een duurzame maatschappij, als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid
  • integratie van de verschillende langetermijndoelstellingen tot één langetermijnvisie op een duurzame maatschappij
  • samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de langetermijnvisie in de praktijk te brengen
  • monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de samenleving, internationale context en beoogde effecten van het overheidsbeleid om de langetermijnvisie bij te sturen
 • bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door bruggen te bouwen
  • expertise delen over vernieuwende vormen van beleid, participatie en coördinatie om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
  • snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners
  • complexe maatschappelijke thema's monitoren als basis voor een evidence-based beleid
 • rampen erkennen en schadebedragen uitbetalen aan geteisterden (Rampenfonds)
 • de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen
 • de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
 • de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
 • de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers
 • de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
 • de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
 • de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen
 • de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch logies in Vlaanderen
 • de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

Data Protection Officer (DPO)

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.dkbuza@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Contactgegevens

Telefoon
02 553 19 88
Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Koning Albert II laan 15 bus 207, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Bynens Julie

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Verhofstadt Nele

Oprichting

Het departement Buitenlandse Zaken is een fusie van de departementen Kanselarij en Bestuur enerzijds en het departement Buitenlandse Zaken anderzijds.

Op 1 september 2020 werd het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken officieel opgericht. Het fusiedepartement wordt officieel afgekort als DKBUZA (volledig in blokletters).

Tegelijk werden het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie. Het beleidsdomein bevat een nieuw beleidsveld: Justitie en Handhaving. De officiële afkorting is KBBJ (in blokletters).

Het oorspronkelijke departement Buitenlandse Zaken sproot voort uit het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) dat opgericht werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

De omvorming tot departement Buitenlandse Zaken gebeurde op 1 januari 2017 en werd dus op 1 september 2020 onderdeel van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005(opent in nieuw venster) met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 22.09.2005) gewijzigd bij verscheidene besluiten

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Departement Buitenlandse Zaken valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

 • Bijzonder decreet van 7 juli 2006(opent in nieuw venster) over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006) gewijzigd bij Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)

Bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].