Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft de volgende taken:

 • de besluitvorming van de Vlaamse Regering innoveren om beter beleid te maken
  • transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • minder regeldruk en betere wetskwaliteit
  • kwaliteitsvolle data en informatie als basis voor besluitvorming
 • één gedragen langetermijnvisie opstellen op een duurzame maatschappij, als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid
  • integratie van de verschillende langetermijndoelstellingen tot één langetermijnvisie op een duurzame maatschappij
  • samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de langetermijnvisie in de praktijk te brengen
  • monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de samenleving, internationale context en beoogde effecten van het overheidsbeleid om de langetermijnvisie bij te sturen
 • bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door bruggen te bouwen
  • expertise delen over vernieuwende vormen van beleid, participatie en coördinatie om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
  • snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners
  • complexe maatschappelijke thema's monitoren als basis voor een evidence-based beleid
 • rampen erkennen en schadebedragen uitbetalen aan geteisterden (Rampenfonds)
 • de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen
 • de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
 • de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
 • de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers
 • de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
 • de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
 • de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen
 • de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch logies in Vlaanderen
 • de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

Data Protection Officer (DPO)

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.dkbuza@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Bynens Julie