Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft de volgende taken:

 • de besluitvorming van de Vlaamse Regering innoveren om beter beleid te maken
  • transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • minder regeldruk en betere wetskwaliteit
  • kwaliteitsvolle data en informatie als basis voor besluitvorming
 • één gedragen langetermijnvisie opstellen op een duurzame maatschappij, als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid
  • integratie van de verschillende langetermijndoelstellingen tot één langetermijnvisie op een duurzame maatschappij
  • samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de langetermijnvisie in de praktijk te brengen
  • monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de samenleving, internationale context en beoogde effecten van het overheidsbeleid om de langetermijnvisie bij te sturen
 • bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door bruggen te bouwen
  • expertise delen over vernieuwende vormen van beleid, participatie en coördinatie om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
  • snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners
  • complexe maatschappelijke thema's monitoren als basis voor een evidence-based beleid
 • rampen erkennen en schadebedragen uitbetalen aan geteisterden (Rampenfonds)
 • de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen
 • de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
 • de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
 • de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers
 • de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
 • de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
 • de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen
 • de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch logies in Vlaanderen
 • de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

Data Protection Officer (DPO)

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.dkbuza@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Contactpersonen

Secretaris-generaal, Communicatieverantwoordelijke

Bynens Julie