Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalwetwijzer Blikvangers

Taalwetwijzer

De Taalwetwijzer biedt een antwoord op vragen over de toepassing van de taalwetgeving.

 • ‘Kan ik in het Nederlands informatie vragen aan het gemeenteloket in een Brusselse gemeente?’
 • ‘Ik heb een ongeval gehad: in welke taal mag ik mijn verklaring bij de politie afleggen?’
 • ‘Ik werk in Brussel: mag ik het arbeidsreglement in het Nederlands vragen aan mijn werkgever?’

Voor het antwoord op deze, en vele andere vragen over de taalwetgeving, kan je terecht bij de Taalwetwijzer.

Wat doet de Taalwetwijzer?

De Taalwetwijzer:

 • maakt je wegwijs in de taalwetgeving.
 • verwijst je zo nodig door naar de bevoegde instantie.
 • geeft juridisch advies aan overheidsinstanties bij vragen over de taalwetgeving.
 • registreert taalklachten die het ontvangt via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen.

Website

In het najaar van 2020 lanceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de vernieuwde website ‘vlaanderen.be/taalwetwijzer’. Naast algemene principes, zoals ‘taalvrijheid’, gaat de website dieper in op 8 thema’s die regelmatig terugkomen:

 • bestuurszaken
 • bedrijfsleven
 • onderwijs
 • gerechtszaken
 • consumentenzaken
 • welzijn en zorg
 • wonen
 • notaris

Per thema vind je de belangrijkste taalregels terug en een overzicht van veelgestelde vragen. Aan de hand van concrete situaties wil het Steunpunt Taalwetwijzer de taalwetgeving op een heldere manier verduidelijken voor een breed publiek.

Contact

Website
www.vlaanderen.be/uw-overheid/over-vlaanderen/taalwetwijzer opent in nieuw venster
E-mail
taalwetwijzer@vlaanderen.be
Telefoon
1700
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Steunpunt Taalwetwijzer

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Steunpunt Taalwetwijzer

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België