Wat is de Vlaamse Open City Architectuur?

Met de Vlaamse Open City Architectuur, kortweg VLOCA, wil de Vlaamse Regering werken aan een gemeenschappelijk digitaal bouwplan voor steden en gemeenten. Dat plan moet de lokale besturen ondersteunen in hun digitale transformatie.

De toekomst van steden en gemeenten is ‘slim’. Lokale besturen staan voor de uitdaging om verder te digitaliseren en te innoveren. Maar digitale bouwstenen bieden enkel een meerwaarde wanneer ze vlot met elkaar communiceren, onderling gegevens uitwisselen en rekening houden met privacygevoelige informatie. Ze moeten deel uitmaken van een gemeenschappelijk bouwplan of architecturale visie: een geheel van afspraken en richtlijnen over interoperabiliteit tussen verschillende IT systemen en de uitwisseling van gegevens.

Een gedeelde visie over een open digitale architectuur moet leiden tot efficiëntere technologische oplossingen voor lokale besturen. Dat zorgt voor een betere beleid en daardoor ook een betere dienstverlening, een hogere levenskwaliteit en meer betrokkenheid van de burger.

Waarom is de Vlaamse Open City Architectuur belangrijk?

VLOCA:

  • is een initiatief samen met - en op vraag van - alle betrokken actoren (de lokale besturen, de Vlaamse administratie, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de burgers en burgerbewegingen).
  • bevat principes, standaarden en draaiboeken die de steden en gemeenten kunnen gebruiken om hun innovatieve ICT-toepassingen te ontwikkelen.
  • geeft je de kans om samen te werken, kennis te delen en gezamenlijk te leren in VLOCA- trajecten.
  • zorgt ervoor dat je steeds mee bent met de meest recente evoluties in Europese en internationale standaarden.
  • geeft je toegang tot een netwerk van organisaties die met gelijkaardige standaardisatietrajecten bezig zijn.

Waarom hebben we jouw hulp nodig?

Werk je bij een lokaal bestuur, ben je actief in het bedrijfsleven of doe je academisch onderzoek in dit domein? Je bent, vroeg of laat, betrokken bij de digitale transformatie van een stad of gemeente.

De Vlaamse Open City Architectuur maken we niet zonder jouw ervaringen, ideeën of kennis.

Bouw mee via de VLOCA kennishub ((opent in nieuw venster))!

Contact

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)