Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Open City Architectuur Blikvangers

Vlaamse Open City Architectuur

Met de Vlaamse Open City Architectuur, kortweg VLOCA, wil de Vlaamse Regering werken aan een gemeenschappelijk digitaal bouwplan voor steden en gemeenten. Dat plan helpt lokale besturen om hun slimme stad optimaal vorm te geven. 

Wat is de Vlaamse Open City Architectuur?

De toekomst van steden en gemeenten is ‘slim’. Metingen over alle aspecten van het leven in de stad geven burgers, bedrijven en besturen nieuwe inzichten. Die data moeten vlot met elkaar communiceren om van Vlaanderen één interoperabele digitale regio te maken. Ze moeten deel uitmaken van een gemeenschappelijk bouwplan of architecturale visie: een geheel van afspraken en richtlijnen over interoperabiliteit tussen verschillende IT- systemen en de uitwisseling van gegevens.

Een gedeelde visie over een open digitale architectuur moet leiden tot efficiëntere technologische oplossingen voor lokale besturen. Dat zorgt voor een beter beleid en daardoor ook een betere dienstverlening, een hogere levenskwaliteit en meer betrokkenheid van de burger.

Inhoud is aan het laden

Waarom is de Vlaamse Open City Architectuur belangrijk?

VLOCA:

  • is een initiatief samen met - en op vraag van - alle betrokken actoren (de lokale besturen, de Vlaamse administratie, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de burgers en burgerbewegingen);

  • bevat principes, standaarden en draaiboeken die de steden en gemeenten kunnen gebruiken om hun innovatieve ICT-toepassingen te ontwikkelen;

  • geeft je de kans om samen te werken, kennis te delen en gezamenlijk te leren in VLOCA- trajecten;

  • zorgt ervoor dat je steeds mee bent met de meest recente evoluties in Europese en internationale standaarden;

  • geeft je toegang tot een netwerk van organisaties die met gelijkaardige standaardisatietrajecten bezig zijn.

Waarom hebben we jouw hulp nodig?

Werk je bij een lokaal bestuur, ben je actief in het bedrijfsleven of doe je academisch onderzoek in dit domein? Je bent, vroeg of laat, betrokken bij de digitale transformatie van een stad of gemeente.

De Vlaamse Open City Architectuur maken we niet zonder jouw ervaringen, ideeën of kennis.

Bouw mee aan en registreer je op de VLOCA kennishub(opent in nieuw venster)!

Contact

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België