Gedaan met laden. U bevindt zich op: VLOCA: Vlaamse Open City Architectuur Blikvangers

VLOCA: Vlaamse Open City Architectuur

Vlaamse lokale besturen zetten in op digitale oplossingen om hun gemeente of stad efficiënt en slim te maken. VLOCA ondersteunt lokale besturen bij de definiëring van duurzame en schaalbare oplossingen met impact op burger en bestuur.

We promoten samenwerking, kennisdeling en hergebruik van Vlaamse bouwstenen en standaarden om van Vlaanderen één slimme regio te maken.

Duurzame en schaalbare oplossingen

Wil jouw lokaal bestuur via slimme, schaalbare en duurzame digitaliseringsprojecten werken aan een burgergerichte dienstverlening, een leefbare omgeving en een bloeiende economie? VLOCA verbindt en versterkt lokale besturen in die digitale transitie zodat ze weloverwogen beleidsbeslissingen kunnen nemen.

Wij helpen je inzicht te krijgen en antwoorden te formuleren op de vele uitdagingen, zoals:

  • Hoe vertaal je je digitale projectideeën naar concrete haalbare doelstellingen met meerwaarde voor burgers en bestuur?
  • Wat zijn de uitdagingen en opportuniteiten?
  • Hoe garandeer je duurzaamheid, schaalbaarheid en connectiviteit van je oplossingen?
  • Welke (deel)oplossingen kan je hergebruiken?

Wij bouwen bruggen tussen alle betrokken actoren (lokale besturen, andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen) om samen expertise en ervaring in te zetten en van Vlaanderen een digitale topregio binnen Europa te maken.

De toekomst van steden en gemeenten is ‘slim’. Metingen over alle aspecten van het leven in de stad geven burgers, bedrijven en besturen nieuwe inzichten. Die data moeten vlot met elkaar communiceren om van Vlaanderen één interoperabele digitale regio te maken. Ze moeten deel uitmaken van een gemeenschappelijk bouwplan of architecturale visie: een geheel van afspraken en richtlijnen over interoperabiliteit tussen verschillende IT- systemen en de uitwisseling van gegevens.

Een gedeelde visie over een open digitale architectuur moet leiden tot efficiëntere technologische oplossingen voor lokale besturen. Dat zorgt voor een beter beleid en daardoor ook een betere dienstverlening, een hogere levenskwaliteit en meer betrokkenheid van de burger.

Wil jij samenwerken, kennis delen en gezamenlijk leren via onze VLOCA-trajecten? Neem contact op met ons via vloca@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Contact

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België