Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten Contacteer ons

Klachten

Klacht over de werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur?

Ben je niet tevreden met de dienstverlening van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) of met de uitvoering van haar opdracht? Neem bij voorkeur contact op met de dossierbehandelaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Als dit contact geen voldoening schenkt, kan je een klacht indienen bij:

Agentschap Binnenlands Bestuur
Klachtendienst
Koning Albert II laan 15, bus 215
1210 Brussel

Klacht indienen kan ook via mail(opent in uw e-mail applicatie).

Heeft jouw klacht nog steeds geen bevredigend antwoord, dan kan je terecht bij de ombudsdienst van de Vlaamse overheid.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Klacht tegen een beslissing van een lokaal of provinciaal bestuur?

Wil je een klacht indienen tegen een beslissing van een lokaal of provinciaal bestuur? Raadpleeg de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht.