Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cookieverklaring Binnenlands Bestuur

Cookieverklaring

Gebruik van cookies

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) gebruikt ‘cookies’ op deze website.

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen over cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn. Dat betekent dat andere Europese lidstaten de cookiewetgeving verschillend kunnen implementeren. ABB richt zich voornamelijk op de Belgische markt en volgt daarom de Belgische en Europese wetgeving over cookies.

In deze cookieverklaring wenst ABB je te informeren over de cookies dat het op de website gebruikt, hun doel en de keuzes die je kan maken om cookies te gebruiken. Deze cookieverklaring richt zich tot alle internetgebruikers die de website bezoeken en raadplegen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die we op jouw apparaat downloaden als je onze website bezoekt. Cookies kunnen informatie verzamelen over jouw gebruik van de website of ons in staat stellen om je als een bestaande klant te herkennen als je later terugkeert naar onze site. Dankzij cookies kunnen we jouw apparaat herkennen. De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer als je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • essentiële of strikt noodzakelijke cookies;
 • niet-essentiële cookies (functionele, analytische en “targeting” cookies).

Lees meer over cookies kan je vinden op: allaboutcookies.org(opent in nieuw venster) en youronlinechoices.com(opent in nieuw venster).

Welke cookies gebruikt ABB?

ABB gebruikt verschillende cookies op de website.

Naam cookieProviderType cookieDoel van de cookieBewaarduur
_gavlaanderen.beanalytischGoogle Analytics gebruikt deze cookie om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken.24 maanden
_gatvlaanderen.beanalytischGoogle Analytics gebruikt deze cookie om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden.24 uur
_gidvlaanderen.beanalytischGoogle Analytics gebruikt deze cookie om bezoekers te onderscheiden.24 uur
gaClientIdwidgets.vlaanderen.beanalytischInformatie Vlaanderen gebruikt deze cookie in de global header.24 maanden

Neem kennis van onze algemene privacyverklaring als je wil weten hoe ABB je persoonsgegevens verwerkt.

Grondslag van de verwerking

ABB moet het gebruik van persoonsgegevens stoelen op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dat artikel staat ABB toe om persoonsgegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen of openbaar gezag uit te oefenen.

ABB heeft als overheidsinstantie een aantal publieke taken:

 • inzetten voor goed functionerende lokale besturen;
 • gaan voor sterke en duurzame steden;
 • werken aan gelijke kansen voor elke Vlaming;
 • meewerken aan het dichten van de herkomstkloof in onze samenleving;
 • ondersteunen van het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand;
 • ondersteunen van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de banden tussen Brussel en Vlaanderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

ABB trof maatregelen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Na het importeren van de logfiles in het statistiekenprogramma anonimiseren we de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen worden opgeslagen.

ABB bewaart de IP-adressen 4 dagen en wist ze daarna. In de back-up files blijven ze wel 3 weken staan. Daarna verdwijnen die ook. De logfiles blijven maximaal 2 maanden (lopende maand en vorige maand) in de databank van het statistiekenprogramma c.q op de server staan. Daarna worden ze verwijderd. Uiteindelijk blijft alleen geaggregeerde (samengevoegde) informatie in de database achter. Daarmee maken wij rapporten over het websitebezoek.

Op onze server draait de tool ‘Awstats’ die statistisch materiaal over het gebruik van de website weergeeft. Wat houdt die bij?

 • Aantallen bezoekers (per dag/week/maand).
 • Land van herkomst (tabel landen met aantal pagina’s, hits en bytes).
 • IP-adressen van de 1000 intensiefste bezoekers.
 • Robots en spiders.
 • Gemiddelde duur van de bezoeken.
 • Afgeladen bestandstypes: aantal en volumes.
 • Top 10 download url’s.
 • Meest gevraagde pagina url’s.
 • Besturingssystemen.
 • Browsers.
 • ‘Verbinding site vanaf’.
 • Gebruikte trefzinnen en trefwoorden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om strafbare feiten aan te geven.

Inhoud van derde partijen

Deze website bevat geen content van derde partijen zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Beheer van cookies?

Als je cookies liever uitschakelt, kan je dat instellen in je webbrowser.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies van je browser of met de Help-functie.

Grafische elementen of toepassingen op de website kunnen minder goed werken als je cookies uitschakelt. Hou daar rekening mee, ook al doet ABB er alles aan om de goede werking van de website te verzekeren als de cookies uit staan. Bepaalde elementen van de website vereisen daarom het gebruik van cookies.

Wil je meer weten over de gegevensverwerking die ABB uitvoert en over jouw rechten?

Als betrokkene heb je recht op de rechtmatige en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens. Raadpleeg onze algemene privacyverklaring om te weten hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken met respect voor jouw rechten. Je kan ons ook contacteren:

Agentschap Binnenlands Bestuur
Voor de Data Protection Officer (DPO)
Over: Verzoek privacy rechten
Koning Albert II laan 15 (bus 215)
1210 Brussel
E-mail: ABB.veiligheid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt in ieder geval het recht om jouw gegevens in te kijken, ze te corrigeren of te laten verwijderen.. Om misbruik te voorkomen kunnen we jou vragen om je adequaat te identificeren. Stuur een kopie van de cookie in kwestie mee als je de gekoppelde persoonsgegevens wil inkijken. Je kan die cookie terugvinden in de instellingen van jouw browser.

Contact

Neem contact op met ons via ABB.veiligheid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) als je nog vragen of opmerkingen hebt over onze cookies.