Gedaan met laden. U bevindt zich op: Protocollen Binnenlands Bestuur

Protocollen

Het decreet 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer(opent in nieuw venster) schrijft voor dat voor elke georganiseerde en systematische elektronische verstrekking van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere overheidsinstantie een protocol tussen de betreffende instanties moet worden opgemaakt. Artikel 8, §1, 3de lid van het e-govdecreet legt bovendien de verplichting op dat het protocol onmiddellijk bekendgemaakt wordt op de respectievelijke websites van alle partijen die bij de mededeling betrokken zijn. 

Algemeen

Gemeente-Stadsmonitor

Oekraïne

Verkiezingen